Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Održana 97. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje


Śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održana je 25. juna 2015. godine.

Odbor je razmotrio amandman poslanka Gorana Tuponje i Srđana Perića na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnijela poslanica prof. dr Branka Bošnjak. Predlagač zakona, poslanica prof. dr Branka Bošnjak prihvatila je ovaj amandman, pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je razmotrio pet amandmana na Predlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su usled stečaja otišli u prevremenu penziju, koje je podnio poslanik Janko Vučinić, kao predlagač zakona. Odbor je konstatovao da je potrebno tehnički korigovati amandman 5. Sa tom korekcijom se saglasio poslanik Janko Vučinić. Dakle, pet amandmana poslanika Janka Vučinića, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona.

Razmotren je i amandman poslanika Rešada Sijarića na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović. Predlagač zakona Aleksandar Damjanović nije prihvatio amandman poslanika Rešada Sijarića. Takođe, amandman nije prihvaćen ni od strane Odbora.

Odbor je podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Predstavnica predlagača zakona je prihvatila amandman koji, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je podrzao inicijativu poslanika Srđana Perića da se, još jednom, ponovi dopis Ministarstvu zdravlja oko nedostajućih sredstava za nabavku ljekove.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 25.06.2015.