Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KORISNICI PROJEKTA 1000+ MOGU OSTVARITI SNIŽENJE NAKNADE ZA NOTARSKE USLUGE U VISINI OD 50% PO NOTARSKOM ZAPISU, ISKLJUČIVO KOD NOTARA KOD KOJIH SU RASPOREĐENI RASPOREDOM KOJI JE SAČINILA NOTARSKA KOMORA CRNE GORE


Korisnici Projekta 1000+ mogu ostvariti sniženje naknade za notarske usluge u visini od 50% po notarskom zapisu, isključivo kod notara kod kojih su raspoređeni rasporedom koji je sačinila Notarska komora Crne Gore.

Liste izabranih korisnika Projekta 1000+, rasporedjenih po notarima:

1. Prioritetna grupa raspoređena po notarima 

2.  Mladi bračni parovi raspoređeni po notarima 

3. Korisnici iz javnog sektora raspoređeni po notarima  

4.  Ostali korisnici raspređeni po notarima 

5. Odluka Notarske komore

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 25.05.2016.