Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU POVEĆANJA REGIONALNE I LOKALNE KONKURENTNOSTI KROZ USAGLAŠAVANJE SA ZAHTJEVIMA MEĐUNARODNIH STANDARDA POSLOVANJA: Poziv je otvoren do 26. maja 2016. godine


Ministarstvo ekonomije raspisuje Javni poziv za učešće u "Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2014-2016. godine" za 2016. godinu. Cilj Programa je finansijska podrška preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima, naročito iz manje razvijenih opština i Sjevernog regiona, da u što većoj mjeri povećaju svoju konurentnost, prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda za proizvode i podršku za dobijanje akreditacije za ocjenjivanje usaglašenosti.

Finansijska podrška u okviru I komponente Programa odnosi se na refundaciju do 70% opravdanih troškova akreditacije onih privrednih društava koja su akreditovana za tijela za ocjenu usaglašenosti i to za seriju standarda MEST EN ISO/IEC 17000 (17025, 17020, 17021, 17065, 17024). Troškovi aktivnosti akreditacije za tijela za ocjenu usaglašenosti su predmet refundacije jedino ukoliko je privredno društvo dobilo akreditaciju od Akreditacionog tijela Crne Gore. Proces pripreme je isti kao kod implementacije međunarodnog standarda za privredna društva samo je sertifikacija različita jer je vrši nacionalno akreditaciono tijelo.

II komponenta podrške Programa odnosi se na refundaciju opravdanih trškova za implementaciju/uvođenje standarda (sa sertifikacijom ili redovonim nadzorom ili resertifikacijom):

1) serija MEST EN ISO 9001

2) standard MEST ISO 14001

3) serija MEST OHSAS 18000

4) Uputstvo HACCP

5) Standard MEST EN 22000

Finansisjki okvir: Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije je do 70% opravdanih troškova za mala privredna društva, odnosno do 60% opravdanih troškova za srednja privredna društva, u iznosu najviše do 5.000 EUR (bez PDV-a), po jednom aplikantu. Raspoloživa sredstva u 2016. godini za realizaciju ovog Programa su 95.000 EUR.

Napomena: Od ukupno opredijeljenih sredstava državne pomoći u okviru ovog Programa na nivou fiskalne godine, do 30% može se dodijeliti za akreditaciju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, a do 70% za preduzetnike, mala i srednja privredna društva koja uvode standarde (sa sertifikacijom ili resertifikacijom).

Uslovi za dodjelu sredstava

Pravo učešća imaju preduzetnici, mala i srednja privredna društva koja posluju najmanje 1 godinu i to:

- registrovana su na teritoriji Crne Gore

- nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini

- redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa

Kriterijumi za odabir najboljih prijava

- rast prihoda privrednog društva u poslednjoj u odnosu na prethodnu godinu

- planirani rast broja zaposlenih u privrednom društvu

- postojeći broj zaposlenih u privrednom društvu

- potencijal privrednog društva za prodaju

-očekivani efekti realizacije aktivnosti na poslovanje

-korišćenje sredstava po Programu državne pomoći u prethodnoj fiskalnoj godini

 Prednost u odabiru imaju aplikacije preduzetnika, malih i srednjih provrednih društava iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, kao i aplikacije privrednih subjekata koji prvi put apliciraju za državnu pomoć.

Privredni subjekti kojima je odobrena državna pomoć kroz ovaj Program u prethodnim Javnim pozivima tokom 2014. i 2015. godine, ne mogu aplicirati za sredstva iz istog Programa u 2016. godini.

Jedan privredni subjekat može podnijeti jednu aplikaciju za učešće u Programu.

Poziv je otvoren do 26. maja 2016. godine, do 12 časova.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija u tri primjerka (jedan original i dvije kopije/ zatvoren koverat) predaje se lično ili preporučenom poštom na adresu: "Ministarstvo ekonomije, Rimski trg 46,
81000 Podgorica", do 26. maja 2016. godine. Razmotriće se samo kompletne i blagovremeno predate aplikacije. Sve dodatne infomacije i stručnu pomoć možete dobiti na kontakt telefon: 020/482-316.

Prijavni formular 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 25.04.2016.