Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE: Pravilnikom se mijenja unutrašnja organizacija, prije svega radi obezbjeđivanja efikasnijeg i ekonomičnijeg rada Agencije na planu analize pojedinačnih privrednih sektora, vršenja ispitnih i istražnih radnji, te utvrđivanja povreda konkurencije


Vlada Crne Gore, na sjednici od 31.03.2016.godine, na prijedlog Direktora Agencije za zaštitu konkurencije, utvrdila je Pravilnik o unutrašnoj sistematizaciji i organizaciji ove institucije.

Pravilnikom se mijenja unutrašnja organizacija, prije svega radi obezbjeđivanja efikasnijeg i ekonomičnijeg rada Agencije na planu analize pojedinačnih privrednih sektora, vršenja ispitnih i istražnih radnji, te utvrđivanja povreda konkurencije.

Predmetna sistematizacija je usklađena sa stvarnim potrebama daljeg razvoja Agencije, a u skladu i sa sličnim unutrašnjim strukturama nadležnih organa za zaštitu konkurencije uporednih zemalja i zemalja članica EU.

Osnovne izmjene se prije svega tiču strukturiranja podjele poslova unutar Sektora za procjenu koncentracija, utvrđivanja zabranjenih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja, kojom se obezbjeđuje uža specijalizacija službenih lica sa ciljem boljeg poznavanja pojedinačnih tržišta strukture i dinamike, te mogućih ograničenja razvoja konkurencije.

Pravilnikom je takođe utvrđen minimalni broj izvršilaca, imajući u vidu i preporuke Evropske Komisije i Evropske Delegacije u Podgorici, a koje su sastavni dio godišnjih izvještaja u postupku pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji. (tzv. Progress report).

Izvor: Vebsajt Agencije za zaštitu konkurencije, 22.04.2016.