Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OSTVAREN NAPREDAK U PRIMJENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA

26.02.2018.


Potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin govorio je na otvaranju skupa Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE centra iz Londona povodom predstavljanja izvještaja "Kratki prikaz primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi Vrhovnog suda Crne Gore (januar 2015-jul 2017)".

Otvarajući skup potpredsjednik Pažin se posebno zahvalio AIRE centru na dugogodišnjoj podršci koja je rezultirata unaprjeđenjem pravne kulture u Crnoj Gori, prije svega na implementaciji pravnih i civilizacijskih standarda iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Potpredsjednik je, takođe, ocijenio da praksa crnogorskih sudova bilježi ozbiljne pomake u primjeni standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u oblasti slobode izražavanja i ukazao na značaj dosljedne primjene Evropske konvencije prilikom odmjeravanja uslova za određivanje pritvora, uz neophodnost poštovanja pretpostavke nevinosti okrivljenih.

Naglasio je da se Evropska konvencija ne može tumačiti bez dobrog poznavanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. Zbog toga je izrazio posebno zadovoljstvo kvalitetom samog izvještaja i zaključio da isti predstavlja važnu publikaciju koja će biti orjentir u radu sudija.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat "Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori". Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.

Predstavljanje Izvještaja realizuje se u okviru okruglog stola "Pravo na pristup sudu i pravo na obrazloženu presudu" koji se 22-23. februara održava u Kolašinu, a koji je okupio domaće i inostrane eksperte i sudije.

U uvodnom dijelu skupa prisutnima su se obratile i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan iz AIRE centra.

Sačinjeni Izvještaj treba da posluži kao dijagnostičko sredstvo za sagledavanje mjere u kojoj sudije primjenjuju praksu i standarde Konvencije i da se, u skladu sa tim, doprinese daljem razvoju sudske prakse u efektivnoj primjeni Konvencije.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 23.02.2018.


Naslov: Redakcija