Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU: Propisuje se da će se od 300 do 1.500 eura kazniti onaj ko se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, na način kojim se ugrožava spokojstvo građana

26.01.2018.


Nije poznato da li je u protekle dvije godine ijedna osoba odgovarala zbog nadriljekarstva, vračanja, gatanja, proricanja sudbine ili sličnih obmana, ali ni da li će odgovarati zbog prevara ili trovanja građana olovom.

Crnogorska policija gotovo mjesec ne odgovara da li su im u 2016. i 2017. godini podnošene prijave protiv onih koji varaju građane pod plaštom gatanja, vračanja, proricanja sudbine, "liječenja", slivanja olova, "istjerivanja đavola"...

"Vijesti" su proteklih sedmica objavile istraživanje o tome kome se, mimo ljekara, građani obraćaju za pomoć i kako prolaze.

Tokom istraživanja došli su do imena i adresa njih tridesetak, od kojih su neke i posjetili. Objavljeni su razgovori sa njima.

Objavljeni su i rezultati analize vode dobijene od "slivačica olova", za koju je ispitivanjem u Institutu za javno zdravlje utvrđeno da je štetna.

"U dostavljenom uzorku vode izmjerene vrijednosti olova višestruko prelaze vrijednosti koje su propisane Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće ("Sl. list CG", br. 24/2012 i 32/2015), a koji je u skladu sa evropskim preporukama i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije", piše u Izvještaju o ispitivanju vode dobijene od jedne od vračara.

Ni iz Vrhovnog državnog tužilaštva nijesu odgovorili da li je VDT Ivica Stanković naložio nadležnom tužilaštvu da ispita da li neko od njih čini krivična djela protiv zdravlja ljudi, nadriljekarstvo, kao ni da li će, ukoliko nije, naložiti pokretanje istrage zbog ugrožavanja zdravlja ljudi, obmane, prevare, nadriljekarstva.

Član 35 Zakona o javnom redu i miru ("Sl. list CG", br. 64/2011) propisuje da će se od 300 do 1.500 eura kazniti onaj ko se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, na način kojim se ugrožava spokojstvo građana.

Krivičnim zakonikom Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon i 44/2017), predviđeno je da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine, kazniti onaj ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi liječenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga.

Upravi policije postavljeno je pitanje da li su od 1. januara 2016. do 26. decembra 2017. godine dobili ijednu prijavu zbog nadriljekarstva, i ako jesu koliko je takvih prijava, protiv koga su podnijete i da li su te osobe procesuirane.

Nisu odgovorili ni na pitanja da li su im u istom periodu podnošene prijave protiv bilo koje osobe koja se uz novčanu naknadu bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem, te ako jesu protiv koga su prijave podnijete i da li su te osobe procesuirane.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Jelena Jovanović, 25.01.2018.


Naslov: Redakcija