Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova, te predlozi zakona o izmjenama Porodičnog zakona i o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

25.11.2019.


Vlada Crne Gore je na 144. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova. Predloženim zakonom naša zemlja, kao prva država u regionu, omogućava građanima i privredi znatno brži i jeftiniji pristup pravdi, kroz dodatno podsticanje i unapređenje sistema vansudskog rješavanja sporova. Radi usaglašavanja sa ovim zakonom, Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Utvrđen je Predlog zakona o volontiranju s Izvještajem sa javne rasprave, kojim se definiše samo značenje volontiranja kao instituta, preciznije uređuju prava i obaveze volontera, organizatora i korisnika volontiranja, propisuje koje lice ne može da bude volonter, preciznije se utvrđuje u kojem slučaju se zaključuje ugovor o volontiranju i bliže uređuje potvrda o volontiranju koju izdaje organizator volontiranja, kao i troškovi volontiranja.

Sa ciljem ispunjavanja obaveze propisane Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 75/2018), usaglašavanja sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 87/2018, 2/2019 - ispr. i 38/2019) i racionalizacije u uspostavljanju posebnih organizacionih jedinica za unutrašnju reviziju kod subjekata javnog sektora na centralnom i lokalnom nivou, donijeta je Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru. Uredbom se utvrđuju načini i kriterijumi za uspostavljanje unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Vlada je donijela Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu, kojom su definisani kreditni aranžmani koji će biti zaključeni u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, visina nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta u narednoj godini, kao i mogućnost zaduženja za potrebe refinansiranja duga i stvaranja rezerve, za potrebe održavanja tekuće likvidnosti, nezavisno od granice godišnjeg porasta duga, kao i za refinansiranje i reprogramiranje kratkoročnih pozajmica i hartija od vrijednosti.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Uredbe o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkuretnosti privrede, donijela Odluku o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i prihvatila tekst Ugovora.

Predstavljajući Informaciju navedeno je da je na nakon objavljenog Javnog poziva za učešće u Programskoj liniji za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu Komisija za implementaciju i monitoring Programske linije u postupku vrednovanja ocijenila da su tri investiciona projekta ispunila propisane kriterijume, a njihovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija. Odlukom se predviđa finansijska podrška u vidu dodjele sredstava za podsticanje investicija u proizvodni i uslužni sektor i direktno će uticati na privlačenje direktnih investicija, a time će se ostvariti uticaj na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih razlika, ujednačeniji privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Ugovorom o korišćenju sredstava definisane su međusobna prava i obaveze. Kroz tri vrednovana investiciona projekta, vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja će iznositi ukupno 4.818.289 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 277 nova, ili zadržati postojeća zaposlena lica.

Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva podnosiocima u sklopu Programa za unapređenje konkurentnosti privrede i Programske linije za podsticaj direktnih investicija za sljedeće investicione projekte:

"Meso-Promet d.o.o." iz Bijelog Polja - "Obnavljanje proizvodnih kapaciteta devastiranih usled nastalog požara" - 6.000 eura za svako od 252 zadržanih lica – radnika, odnosno iznos od ukupno 1.512.000 eura;

"Šik-Polimlje d.o.o." iz Berana – "Povećanje obima proizvodnje u sektoru eksploatacije i unapređenje tehnološkog procesa proizvodnje i proizvoda šperane" – 4.000 eura za svako od 10 planiranih novozaposlenih lica, odnosno iznos od ukupno 40.000 eura;

"Lighthouse of Montenegro d.o.o." iz Herceg Novog – "Renoviranje i opremanje resto-bara Jadran" - 4.000,00 eura za svako od 15 planiranih novozaposlenih lica, odnosno iznos od ukupno 60.000 eura.

Vlada se upoznala sa Informacijom vezanom za izdavanje privremene mjere po predlogu predlagača obezbjeđenja "Vektra - Jakić" doo Pljevlja, protiv protivnika obezbjeđenja Država Crna Gora koju je pripremio Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Uprava za šume zadužena je da pokrene postupak arbitraže, a Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore da pokrene postupak naplate dospjelih potraživanja po tužbi za ispunjenje Ugovora uz zahtjev za izdavanje privemene mjere radi sprečavanja nastupanja nenadoknadive štete.

Usvojena je Informacija o potrebi pridruživanja Crne Gore Inkluzivnom okviru za BEPS. U cilju smanjenja iskorišćavanja tzv. "poreskih rajevaʺ Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je, u saradnji sa liderima G20, pripremila Projekat evazije poreske osnovice i premještanja dobiti (BEPS Projekat), koji sadrži paket mjera kojima bi se na svebouhvatan način suprostavilo premještanju dobiti u države sa niskim ili nultim poreskim stopama, gdje ne postoji ili postoji mala ekonomska aktivnost, što ima za posledicu manju naplatu poreza. BEPS je tijelo koje pruža tehničku podršku zemljama, koje su se obavezale da će realizovati mjere predviđene akcionim planom, u dijelu usklađivanja nacionalnog poreskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i implementacije minimalnih BEPS standarda. Pristupanjem ovom okviru Crna Gora će iskoristiti pomoć kako bi na adekvatan način inkorporirala međunarodne standarde u svoje poresko zakonodavstvo u cilju implementacije BEPS mjera.

Vlada je usvojila Informaciju o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom provjestnih radnika "Solidarno" i prihvatila Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti. Kako je u raspravi naglašeno, Vlada i Ministarstvo prosvjete, od osnivanja SZ "Solidarno" za potrebe realizacije aktivnosti na planu poboljšanja uslova stanovanja zaposlenih u prosvjeti obezbijedili su sredstva u iznosu 6.321.183 eura. Imajući u vidu da je Sporazum o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti, koji je potpisan 2017. godine istekao, Ministarstvo prosvjete i Sindikat prosvjete su inicirali potpisivanje novog Sporazuma za naredni trogodišnji period, koji podrazumijeva povećanje izdvajanja sredstava iz Budžeta za 2020., 2021. i 2022. godinu sa prethodnih 600.000 eura na 700.000 eura. Tim povodom, Vlada je zadužila ministarstva prosvjete i finansija da u naredne 3 godine za potrebe realizacije Sporazuma Stambenoj zadruzi prosvjetnih radnika obezbijede iznos od po 450.000, odnosno 250.000 eura, na godišnjem nivou.

Usvojen je i Izvještaj o razvoju tržišta elektronskih komunikacija. Prilikom predstavljanja Izvještaja naglašeno je da višegodišnji trend velikih investicija u sektoru elektronskih komunikacija potvrđuje činjenicu da postiji stabilan i predvidljiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu.

U toku 2018. godine u razvoj EK mreža i servisa operatori su uložili 91 milion eura, što je doprinijelo daljem povećanju dostupnosti savremenih EK usluga visokog kvaliteta na cijeloj teritoriji Crne Gore. Procjena investicija u EK sektoru za 2019. godinu iznosi 55 miliona eura. U prethodnih 10 godina operatori EK u Crnoj Gori su investirali više od 500 miliona eura. Primijetno je da su u toku posljednje 3 godine investicione aktivnosti značajno intenzivirane i u tom periodu u mrežu i usluge uloženo je oko 260 miliona eura.

Sektor telekomunikacija je u Bijeloj knjizi Savjeta stranih investitora Crne Gore već dvije godine prepoznat kao najpovoljniji u pogledu jednostavnosti i efektnosti poslovanja u zemlji. U prethodne 2,5 godine penetracija širokopojasnih priključaka je povećana sa 53 odsto na 83 odsto, što Crnu Goru, po ovom parametru, pozicionira u vrhu regiona Zapadnog Balkana i čak iznad EU prosjeka. Više od polovine domaćinstava, odnosno 56 odsto, aktivno koristi mreže nove generacije, što je skoro identično situaciji u EU sa kraja prošle godine, dok je 2016. godine u Crnoj Gori taj procenat iznosio samo 3,6 osto. Veliki napredak, sa 26 odsto na 76 odsto, ostvaren je i u dijelu dostupnosti mreža nove generacije. I pokrivenost mobilnim 4G mrežama je veća od one koja je zahtijevana prilikom aukcije spektra u 2016. godini i premašuje 97 odsto kompozitne pokrivenosti naseljenog područja na nivou države, što je pri samom vrhu regiona i na nivou EU. Navedeno je da je jedini indikator u kojem je primijetno zaostajanje za evropskim prosjekom tržišni udio koji zauzimaju priključci sa brzinama većim od 100 Mb/s.

U okviru kadrovskih pitanja za direktora Poreske uprave, imenovan je Miomir M. Mugoša, dosadašnji v.d. direktora Uprave.

Vlada je uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da dostavi Vladi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona i javnom redu i miru na razmatranje na narednoj sjednici.


IZVOR: Vebsajt Vlade CG, 21.11.2019.


Naslov: Redakcija