Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika

JAVNA RASPRAVA O KONCESIONIM AKTIMA ZA MINERALNE SIROVINE: Rasprava će trajati do 8. decembra 2016. godine

25.11.2016.


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu koncesione akte za sljedeće mineralne sirovine:

-ruda crvenog boksita na ležištima:

-"Bloka br. 4" opština Nikšić i 

-"Đurakov do I" opština Nikšić.

-tehničko-građevinski kamen na ležištima:

1. "Bistrica" (vulkaniti) opština Berane;

2. "Bogovi lazi" opština Nikšić;

3. "Krš-Kaluđerski laz" opština Rožaje i

4. "Kuside" opština Nikšić.

-šljunak i pijesak na ležištu:

-"Ražano polje", opština Žabljak.

Ovim putem Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na koncesione akte dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se koncesioni akti unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore. 

Zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva ekonomije svakog radnog dana u vremenu od 10-14 sati izvršiti uvid u koncesione akte sa prilozima i dobiti dodatna pojašnjenja o istim.

Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o koncesionim aktima u Podgorici, u prostorijama ministarstva, sa početkom u 12,00 sati po lokalnom vremenu, u sljedećim danima:

  • 29.11.2016. godine za ležišta "Bloka br. 4", opština Nikšić;
  • 30.12.2016. godine za ležište "Đurakov do I", opština Nikšić;
  • 01.12.2016. godine za ležište "Bogovi lazi", opština Nikšić; 
  • 02.12.2016. godine za ležište "Kuside", opština Nikšić;
  • 05.12.2016. godine za ležište "Bistrica", opština Berane;
  • 06.12.2016. godine za ležište "Krš" – Kaluđerski laz, opština Rožaje i
  • 07.12.2016. godine za ležište "Ražano polje", opština Žabljak.

Javna rasprava o koncesionim aktima za mineralne sirovine trajaće do 8. decembra 2016. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 24.11.2016.