Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Ispunjena dva od osam obavezujućih indikatora koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u 2018. godini

25.10.2019.


Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da su od osam obavezujućih indikatora koji se odnose na plan i izvršenje budžeta u prošloj godini, realizovana dva koja podrazumijevaju kriterijume da tekući prihodi i donacije budu veći od tekućih izdataka i transfera.

DRI je u izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u prošloj godini utvrdila da indikatori koji se odnose na ostvarenje primarnog budžetskog suficita, učešća gotovinskog deficita u nominalnom bruto domaćem proizvodu (BDP) do tri odsto i javnog duga do 60 odsto, nijesu realizovani.

"Kada je u pitanju odnos plana i izvršenja u prošloj godini realizovani su svi predviđeni indikatori, dok je upoređivanjem podataka izvršenja budžeta, kao odnos prošle sa 2017. godinom, utvrđeno da je od predviđena tri indikatora realizovan jedan", navodi se u izvještaju.

Analizirajući indikator lokalne samouprave u procesu planiranja i izvršenja budžeta opština za prošlu godinu, revizori su utvrdili da je ostvarena djelimična realizacija tog indikatora.

U procesu planiranja i izvršenja budžeta za prošlu godinu indikator je ispunjen kod deset opština.

Nadležni Kolegijum DRI je usvojio određene zaključke, između ostalog da je Ministarstvo finansija dužno da objavljuje izvještaj o preliminarnim nivoima budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita u zkonom utvrđenom roku.

"Taj dokument mora imati sve elemente forme izvještaja koji izrađuju državni organi", rekli su iz DRI.

DRI je zaključila i da su projekcije navedene u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2017. do naredne godine usklađene sa projekcijama navedenim u Fiskalnoj strategiji za isti period.

"Limiti potrošnje planirani Zakonom o budžetu za prošlu godinu i njegovim izmjenama nijesu usklađeni sa limitom potrošnje definisanim u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike", dodaje se u saopštenju.

Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu pokazuje da je ostvaren deficit u iznosu od 169,86 miliona eura, što je za 43,46 miliona više od projekcije navedene u Fiskalnoj strategiji za prošlu godinu, kojom je projektovan u iznosu od 126,4 miliona eura.

"Mjere fiskalne konsolidacije za prošlu godinu utvrđene Planom sanacije deficita i javnog duga, kao i dodatne mjere navedene u Fiskalnoj strategiji djelimično su sprovedene u dijelu aktivnosti koje su zahtijevale izmjene i dopune zakonskih propisa i podzakonskih akata", dodali su predstavnici DRI.

Oni su rekli da mjera u cilju povećanja prihoda od akciza, kojom je planirano ostvarenje dodatnih 30,2 miliona eura u prošloj godini, nije realizovana.

Takođe, mjera vezano za centralizaciju poreskih registar kasa nije sprovedena u skladu sa rokom iz Plana sanacije deficita i javnog duga, odnosno 1. januarom prošle godine.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 22.10.2019.


Naslov: Redakcija