Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

APEL AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA (AZLP) MEDIJIMA DA SE UZDRŽE OD OTKRIVANJA LIČNIH PODATAKA GRAĐANA

25.09.2018.


Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) apelovala je na elektronske medije da prilikom emitovanja određenih priloga ne objavljuju dokumentaciju koja sadrži lične podatke osoba.

Rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore Agencije, Mirjana Volkov saopštila je da je u pojedinim elektronskim medijima primijećeno da se prilikom emitovanja određenih priloga snima i objavljuje u krupnom planu dokumentacija koja sadrži lične podatke.

"Objavljuju se ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, čak i jedinstveni matični broj osoba što na nedvosmisleno otkriva identitet osobe", pojasnila je Volkov.

S obzirom na to da se snimci dokumenata emituju u okviru tematskih rubrika, ona smatra da se na taj način osoba na koju se podaci odnose, dovodi u kontekst teme i posredno otkriva i niz drugih okolnosti koje su vezane za tu osobu.

"Agencija poštujući privilegiju medija da ne otkrivaju svoj izvor i uvažavajući da programski sadržaj ne predstavljaju zbirku ličnih podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, apeluje na sve medije da obrate pažnju i procjenjuju prilikom objavljivanja sličnih sadržaja, jer mogu bitno ugroziti privatnost osoba", navela je Volkov.

Iz Agencije se upozorili rukovodioce, korisnike ili obrađivače ličnih podataka da strogo vode računa koje informacije, odnosno lične podatke iznose u javnost.

Oni su poručili da će u svakoj situaciji u kojoj se na osnovu priloga ili rubrike iz elektronskih, odnosno štampanih medija može utvrditi odakle potiču iznijeti lični podaci, inicirati postupak nadzora po službenoj dužnosti kako bi se utvrdio način na koji su podaci dospjeli u javnost.


IZVOR: Vebsajt Vijesti.me, 23.09.2018.


Naslov: Redakcija