Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANjU U SAOBRAĆAJU: Zabranjena upotreba plovnog objekta u pomorskom saobraćaju bez zaključenog ugovora o osiguranju

25.07.2019.


Nacionalni biro osiguravača Crne Gore NBOCG podsjetio je sve korisnike i vlasnike plovnih objekata da je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. list CG", br. 44/2012 - dalje: Zakon) utvrđena obaveza osiguranja vlasnika plovnih objekata za štete pričinjene trećim licima.

Kako ističu, Zakonom je jasno definisano da je svaki vlasnik, odnosno ovlašteni korisnik plovnog objekta, koji je upisan u registar plovnih objekata, dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom plovnog objekta pričini licima nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i smrću.

Zakonom je, naglašavaju, jasno definisano da je zabranjena upotreba plovnog objekta u pomorskom saobraćaju bez zaključenog ugovora o osiguranju.

"Kako bi se izbjegle zablude, važno je istaći da se pokriće koja pruža polisa obaveznog osiguranja plovnog objekata bitno razlikuje od pokrića koje je ugovoreno polisom autoodgovornosti. Ključna razlika se odnosi na tip štete koju osiguranje pokriva. Naime, dok kod motornih vozila obavezno osiguranje pokriva materijalne i nematerijalne štete nastale upotrebom vozila, kod plovnih objekata obaveznom polisom je pokrivena isključivo šteta pričinjena trećim licima (plivačima, osobama na plaži, licima na plovnom objektu) nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i uslijed smrti", ukazuju u NBOCG.

Dakle, pojašnjavaju, obavezno osiguranje ne pokriva štetu koja se, upotrebom plovnog objekta, prouzrokuje drugom plovnom objektu ili imovini.

"Za taj vid štete lično odgovara korisnik odnosno vlasnik plovnog objekta, a imajući u vidu visinu štete koja može nastati na drugom plovilu, čak i uslijed manje nezgode, preporučujemo ugovaranje dodatnog pokrića za materijalne štete. Za proširenje pokrića neophodno je obratiti se direktno osiguravajućem društvu", naveli su u Nacionalnom birou osiguravača.

Prema njihovim podacima, u toku 2018. godine je izdato oko dvije i po hiljade polisa obaveznog osiguranja odgovornosti iz upotrebe plovnih objekata što je oko devet odsto manje nego prethodne godine.

Izvršni direktor NBOCG Boris Šaban upozorio je sve vlasnike plovila da ih izbjegavanje obaveze osiguranja plovila može dovesti u vrlo nezavidan položaj, jer u slučaju izazivanja štete sa plovilom koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje odgovornost i obaveza naknade šteta pada na teret samog vlasnika/korisnika plovila.

"Stoga je svaki vlasnik odnosno ovlašteni korisnik plovnog objekta, koji je upisan u registar plovnih objekata, dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju pričini upotrebom plovnog objekta", poručio je Šaban.

Zato, dodao je, apeluju na sve građane koji koriste ili planiraju da koriste plovilo tokom sezona da zaključe ili obnove osiguranje kod nekog od društava za osiguranje u našoj zemlji.

"Ova odredba se odnosi i na vlasnike tj. ovlaštene držaoce inostranih plovila koji plove domaćim vodama. Upotreba plovnog objekta u pomorskom saobraćaju nije dozvoljena bez zaključenja ugovora o osiguranju", zaključio je Šaban.


IZVOR: Vebsajt CdM, 19.07.2019.


Naslov: Redakcija