Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU: Pripravnici u sudovima i tužilaštvima polagaće ispit, na osnovu kojeg će najbolji kandidati obavljati trogodišnju praksu u pravosudnim organima. Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na Pravnom fakultetu i sastoji se iz pismenog testiranja iz ustavnog, krivičnog, građanskog i upravnog prava


Pripravnici koji žele da obavljaju pripravnički staž u sudovima i državnim tužilaštvima polagaće ispit, na osnovu kojeg će najbolji kandidati obavljati trogodišnju praksu u pravosudnim organima., predviđeno je Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, koji su usvojili poslanici crnogorskog parlamenta.

Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na Pravnom fakultetu (VIII nivo kvalifikacije obrazovanja) i sastoji se iz pismenog testiranja iz ustavnog, krivičnog, građanskog i upravnog prava.

Pisani testovi su anonimni i izrađuju se pod šifrom.

"Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita za pripravnike koju obrazuje ministar pravde za svaku kalendarsku godinu", kaže se u obrazloženju Zakona.

Komisija za polaganje ispita za pripravnike ima osam članova, po dva za svaku oblast. Članovi komisije biraju se sa liste ispitivača - četiri iz reda sudija, dva iz reda državnih tužilaca i dva iz reda ugledinih pravnika sa radnim iskustvom od najmanje osam godina nakon položenog pravosudnog ispita.

Ministarstvo pravde organizuje ispit dva puta godišnje.

Slobodna mjesta pripravnika u pravosudnim organima popunjavaju se javnim oglasom, koji objavljuje Vrhovni sud, odnosno Državno tužilaštvo.

Rang lista kandidata sačinjava se na osnovu broja ostvarenih poena na Ispitu za pripravnike.

Odluku o izboru pripravnika u sudovima donosi predsjednik Vrhovnog suda, a u Državnom tužilaštvu Vrhovni državni tužilac prema redosljedu na rang listi.

Izvor: Vebsajt CdM, 24.07.2016.