Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, donjete Uredba o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore, Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine


Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 21. jula 2016. godine, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore za II kvartal 2016. godine s Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade Crne Gore za I kvartal 2016. godine. Predsjednik Vlade je, zaključujući raspravu o ovoj tački dnevnog reda, izrazio nezadovoljstvo realizacijom Programa rada Vlade u II kvartalu, rekavši da su neka ministarstva svoje obaveze završila na vrijeme, dok su neka u ozbiljnom zaostatku. Na predlog predsjednika Vlade usvojen je radni zaključak da avgust bude iskorišćen da pojedina ministarstva nadoknade propušteno, a da ažurirani izvještaj o realizaciji obaveza Vlada razmotri na sjednici koja bi trebalo da bude održana tokom idućeg mjeseca.

Takođe, usvojen je i Drugi kvartalni Izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2016-2018.

Vlada je donijela Strategiju razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine. Kao okosnice razvoja informacionog društva ovim dokumentom definisani su: infrastruktura za širokopojasni pristup, informaciona bezbjednost, ljudski kapital, e-poslovanje, e-uključivanje, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-uprava kao i istraživanje, inovacije i razvoj. Glavni cilj je iskorišćavanje benefita modernih tehnologija radi jačanja nacionalne konkurentnosti i podizanja kvaliteta života svih struktura društva. Postavljeni ciljevi su prilagođeni aktuelnom stanju u razvoju informacionog društva u Crnoj Gori, uz uvažavanje ostvarenog napretka i zahtjeva ključnih evropska strateških dokumenata.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu. Ovim Prijedlogom otklanjaju se pravno-administrativne smetnje za zajedničko djelovanje snaga Crne Gore i država članica NATO u skladu sa članom 5 Sjevernoatlanskog ugovora. Takođe, pruža se mogućnost angažovanja deklarisanih jedinica Vojske Crne Gore u kolektivnoj odbrani, bez ograničenja u sistemu popune jedinica u vremenu predviđenom međunarodnim aktima koji proističu iz članstva Crne Gore u NATO. Povodom ove tačke dnevnog reda, ministar Goran Danilović izuzeo je mišljenje iz principijelnih razloga, zbog protivljenja učešću jedinica Vojske Crne Gore u mirovnim misijama koje nijesu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija.

U cilju usklađivanja sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016), Vlada je donijela Uredbu o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za razvoj nevladinih organizacija za period septembar 2014- decembar 2015. godine. Imajući u vidu specifičan format Savjeta i izazove u njegovom radu, Vlada je zadužila organe državne uprave da u postupku pripreme nacrta propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, konsultuju Savjet radi davanja mišljenja.

Usvojen je i Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014–2016. godine. Vlada je ocijenila da je stepen realizacije aktivnosti i dalje nizak, iako je postignuto poboljšanje u poređenju sa Prvim izvještajem. Savjet za razvoj nevladinih organizacija zadužen je da upozori organe državne uprave nadležne za nerealizovane mjere iz Akcionog plana, da najkasnije do kraja IV kvartala 2016. godine, preduzmu potrebne aktivnosti za njihovu realizaciju i o tome informišu Savjet.

U okviru tekućih pitanja, Vlada se upoznala sa usmenom informacijom koju je prezentirao ministar finansija o Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore i kreditnom zaduženju. Tim povodom, predsjednik Vlade sugerisao je da izradu Smjernica makroekonomske i fiskalne politike treba finalizovati u skladu sa ažuriranim podacima koje su resorna ministarstva bila dužna da dostave. Premijer je zaključio da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i pitanje kreditnog zaduženja treba prethodno razmotriti na Užem kabinetu, kako bi se definisale jasne smjernice za pripremu materijala o kojima će se odlučivati na sjednici Vlade.

Ministar pomorstva i saobraćaja Ivan Brajović podnio je Vladi usmenu informaciju o najavljenom štrajku radnika Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica. Ministar je upoznao Vladu o dosadašnjem dijalogu sa predstavnicima rukovodstva i sindikata, kao i namjeri radnika da stupe u štrajk 25. jula, ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Vlada se upoznala sa informacijom i konstatovala da je ovo pitanje neophodno razmotriti u redovnoj proceduri.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 21.07.2016.