Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 22. jula 2016. godine održane sednice Administrativnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora - Razmotreni prijedlozi zakona i dva godišnja izvještaja


Započeta 153. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na započetoj 153. śednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi, koji je podnijela poslanica Ljerka Dragičević.

Takođe, Odbor je, razmotrio i Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2015. godini kao i Godišnji izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2015. godinu.

O navedenim aktima Odbor će se izjasniti u nastavku śednice.

69. śednica Administrativnog odbora

Na održanoj 69. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, Odbor je u okviru nastavka Postupka izbora članova Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, a shodno članu 4 i 2 Odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces i Pozivu Administrativnog Odbora od 19. jula 2016. godine, klubovima poslanika Skupštine Crne Gore, za dostavljanje predloga za kandidate za članove Odbora, utvrdio Prijedlog odluke o izboru članova Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da se za članove Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces izaberu: mr Milutin Simović, prof. dr Miodrag Vuković, dr Predrag Sekulić, Mevludin Nuhodžić, Suljo Mustafić, Zorica Martinović, Ljerka Dragičević, dr Draginja Vuksanović, Neven Gošović, Zoran Miljanić, mr Dritan Abazović i Miloš Konatar.

Odbor je u okviru nastavka postupka imenovanja predśednika, zamjenika predśednika i članova Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006 i 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014, 47/2014 - odluka US i 12/2016 - odluka US) u dijelu koji se odnosi na medije, a shodno članu 64b Zakona o izboru odbornika i poslanika i dostavljenim predlozima klubova poslanika Skupštine Crne Gore za imenovanje predśednika, zamjenika predśednika i članova Odbora, utvrdio Prijedlog odluke o izboru predśednika, zamjenika predśednika i članova Odbora za praćenje primjene zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da se za predśednika Odbora imenuje Nada Drobnjak, zamjenika predśednika Danko Šarančić, a za članove - Žana Filipović, Goran Tuponja, Suljo Mustafić, Genci Nimanbegu, Slaven Radunović, Koča Pavlović, Vladislav Bojović i Danijela Danka Marković.

Odbor je, takođe, u okviru nastavka postupka izbora članova Privremenog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća, a shodno članu 2 Odluke o obrazovanju Privremenog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća i dostavljenim predlozima klubova poslanika Skupštine Crne Gore za izbor članova Odbora, utvrdio Prijedloga odluke o izboru članova Privremenog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća, i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da se za članove Odbora imenuju: Marta Šćepanović, Milorad Vuletić, Goran Tuponja, Andrija Popović, Emilo Labudović, Vladislav Bojović, Srđan Milić i dr Izet Bralić.

Odbor je na Prijedlog predśednika Skupštine Crne Gore, Darka Pajovića, za imenovanje savjetnice predśednika Skupštine Crne Gore, odlučio da za savjetnicu predśednika Skupštine Crne Gore, imenuje Milicu Boljević, diplomiranu inženjerku hemijske tehnologije.

U okviru tačke dnevnog reda "Tekuća pitanja", poslanica doc. dr Branka Bošnjak, aktuelizovala je pitanje predśedavanja śednicama Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu sa aspekta usaglašenosti sa odredbama Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Nastavak 167. śednice Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je na održanom nastavku 167. śednice razmotrio i pozitivno se izjasnio o Prijedlogu zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, Prijedlogu zakona o legalizaciji neformalnih objekata i Prijedlogu zakona o komunalnim djelatnostima.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 24.07.2016.