Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPSTINA CG: Nastavljene Šesta i Deseta śednica prvog redovnog zasijedanja - Usvojen 41 zakon, dvije odluke i jedan izvještaj


Devetnaestog dana Šeste śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, poslanici su završili raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata, a usvojili su:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju,
 • Zakon o izmjenama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu,
 • Zakon o izmjenama Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine,
 • Zakon o izmjenama Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu,
 • Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini,
 • Zakon o zaštiti prirode,
 • Zakon o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
 • Zakon o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu,
 • Zakon o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata,
 • Zakon o izmjenama Zakona o Fondu rada,
 • Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 • Zakon o sudskim vještacima,
 • Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,
 • Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti,
 • Zakon o biocidnim proizvodima,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu,
 • Izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2014. godinu,
 • Odluku o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje.

Desetog dana desete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini poslanici su usvojili:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona,
 • Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi,
 • Zakon o izmjenama zakona o ličnom imenu,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima,
 • Zakon o izmjenama Zakona o vodama,
 • Zakon o izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti,
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima,
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o centralnom registru stanovništva,
 • Zakon o državnom pečatu i pečatima državnih organa,
 • Zakon o jakim alkoholnim pićima,
 • Zakon o izmjenama Zakona o veterinarstvu,
 • Zakon o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 • Zakon o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka,
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o noćnom radu broj 171,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije,
 • Odluku o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u mirovnu operaciju Evropske unije "EU NAVFOR – ATALANTA".

Zasijedanje će biti nastavljeno u ponedeljak, 25. jula 2016. godine, sa početkom u 11.00 sati.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 22.07.2016.