Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

RASPISAN TENDER ZA RUDNIK BOKSITA: Prodaja imovine preduzeća putem javnog nadmetanja, po početnoj cijeni od 5,99 miliona eura


Stečajni upravnik Rudnika boksita raspisao je 24. juna 2015. godine oglas za prodaju imovine preduzeća putem javnog nadmetanja, po početnoj cijeni od 5,99 miliona eura.

Dostavljene ponude biće otvorene 15. jula u 12 sati u Privrednom sudu.

Na prethodni tender, na kojem je početna cijena iznosila 8,55 miliona eura, niko nije dostavio ponudu. Ponudu je naknadno dostavio nikšićki Neksan, ali je Odbor povjerilaca odbio. Neksan je za imovinu preduzeća ponudio 4,4 miliona eura, uz dodatnih 600 hiljada za rješavanje socijalnog programa.

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina Rudnika boksita koju čine građevinski objekti sa zemljištem u Opštini Nikšić sa poslovnim zgradama u privredi. Na prodaju je i zemljište kao i proizvodna postrojenja, oprema i uređaji, transportna sredstva i druga pokretna imovina nikšićkog preduzeća.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, bez garancija kupcu i bez prava kupca na naknadni prigovor i reklamaciju.

Pravo podnošenja ponuda imaju svi pojedinci i kompanije koji po pozitivnim propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti i koji uplate kauciju od 600 hiljada.

Uslovi za javno nadmetanje biće ispunjeni ukoliko na oglas stigne barem jedna ponuda. Predviđeno je da licitacioni korak iznosi 100 hiljada eura.

Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena. Stečajni upravnik će u roku od sedam dana donijeti odluku o prihvatanju najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.

Ukoliko kupac odustane od kupovine imovine, stečajni upravnik za kupca može proglasiti drugog po redu sa najvećom ponuđenom cijenom.

Kupac je dužan da najkasnije 20 dana od pravosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine zaključi ugovor o kupoprodaji. Nakon što kupac u cjelosti isplati kupoprodajnu cijenu, na njega se prenosi pravo svojine na kupljenoj imovini.

 

Ukoliko kupac odustane, neće imati pravo na povraćaj kaucije, a ugovor se zaključuje sa sljedećim koji je ponudio najvišu cijenu za imovinu.

U oglasu je navedeno da se ne prodaje ruda koja je predmet razlučnog, odnosno izlučnog prava, koja je vlasništvo stečajnog dužnika od 14,3 hiljade tona i koja je vlasništvo Neksana i nalazi se na lageru.

Izvor: Vebsajt RTCG, 24.06.2015.