Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU: "PREVENCIJA KORUPCIJE NA LOKALNOM NIVOU"


Dvodnevna radionica na temu "Prevencija korupcije na lokalnom nivou - prva iskustva sa realizacijom lokalnih akcionih planova", koju je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu u saradnji sa TAIEX Odjeljenjem Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, održana je 22. i 23. juna 2015. godine u Podgorici.

Na radionici je učestvovalo oko 60 učesnika iz 20 opština, među kojima glavni administratori, predstavnici komisija za sprovođenje akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, predstavnici etičkih odbora za lokalne službenike i namještenike iz svih opština i Komisije za lokalne funkcionere iz dvije opštine.

Ekspert, kojeg je angažovao TAIEX, učesnicima je, između ostalog, prezentovao primjere najbolje evropske prakse u prevenciji korupcije na lokalnom nivou. Posebno je istakao primjer Slovačkog grada Martin (transparenttown.eu) koji je razvio najbolji model prevencije korupcije i sprečavanja netransparentnog postupanja u korišćenju javnih finansija i imovine, na način da su sve odluke i podaci o rashodima i prihodima (javnim nabavkama, neposrednom sporazumu, prodajama, iznajmljivanju, zapošljavanje radnika, njihovim primanjima i svim računima opštine) na jasan i pregledan način dostupni javnosti na web stranici grada i to u realnom vremenu. Na taj način je smanjena korupcija na svim nivoima lokalne uprave. Ekspert je istakao da takav projekt transparentnosti ne daje priliku za korupciju.

Predstavnici Uprave za antikorupcijsku inicijativu predstavli su nove antikorupcijske instrumente koje predviđa Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014), sa posebnim osvrtom na nove obaveze državnih organa i organa uprave i lokalne samouprave u skladu sa tim Zakonom, kao i nadležnosti nove Agencije za sprječavanje korupcije koja će početi da radi 1. januara 2016. godine.

Takođe akcenat je posebno stavljen na nova ograničenja koja se tiču sukoba interesa i nespojivosti funkcija, prošireni sadržaj obrasca o imovini i prihodima javnih funkcionera, obavezu usvajanja i nadzor nad sprovođenjem planova integriteta i na lokalnom nivou, institut zaštite zviždača kao i obaveze koje proističu iz Zakona o lobiranju ("Sl. list CG", br. 52/2014) i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014). Tokom radionice razmatrani su i načini za što efikasnije ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23. koje se odnose na lokalnu samoupravu, a prije svega na efikasnu implementaciju, kao i izvještavanje o sprovođenju lokalnih akcionih planova.

Teme radionice su bile i reforma sistema lokalne samouprave sa osvrtom na prevenciju korupcije; prioriteti i izazovi u sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, izrada, sprovođenje i praćenje realizacije lokalnih akcionih planova, odgovornost i transparentnost u izvršenju budžeta, efikasno upravljanje javnim nabavkama u lokalnoj samoupravi, nadležnosti etičkih odbora na lokalnom nivou.

Radionica je organizovana u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za Poglavlje 23, a u cilju obezbjeđivanja pretpostavki za efikasno uvođenje i primjenu novih antikorupcijskih instrumenata u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori i daljeg unapređenja transparentnosti njihovog rada. Organizovanjem radionice nastavlja se uspješna i kontinuirana realizacija TAIEX mape aktivnosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 24.06.2015.