Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbačena inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o javnim nabavkama, nije prihvaćena inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

25.04.2018.


Na IX sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 23.aprila 2018. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

 • u predmetu U-I broj 32/15 i 34/15, donio rješenje kojim se neprihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 2., 4., 13., 14., 23. i 25.Zakona o zabrani zlostavljanja na radu ("Sl. list CG", br. 30/2012 i 54/2016) i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja osporenih odredaba Zakona.

 • u predmetu U-I broj 35/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

 • u predmetu U- I broj 16/17,donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje za ocjenu ustavnosti odredbe člana 15.tačka 4. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017 i 12/2018).

 • u predmetu U-II broj 9/17 i 25/17, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 2. Statuta Privredne komore ("Sl. list CG", br. 17/2015) koji je donijela Skupština Privredne komore.

Ova odluka objaviće se u "Služebnom listu Crne Crne Gore".

 • u predmetu U-II broj 11/15,donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 6. stav 1. u dijelu koji glasi: "bez obzira na stepen izgrađenosti" Odluke o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 40/12, 39/14, 19/15, 50/15 i 23/17), koju je donijela Skupštine opštine Bar.

 • u predmetu U-II broj 32/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 4. tačka 5. Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 38/13) koju je donijela Skupština opštine Budva.

 • u predmetu U-II broj 46/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 24. stav 2. alineja 2. i člana 26. stav 1. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u JP Radio i Televizija Crne Gore, br. 01-4493, od 4. oktobra 2011. godine i br. 01-4251-15, od 9. septembra 2015. godine, koje je donio Savjet JP Radio i Televizija Crne Gore.

 • u predmetu U-II broj 10/17, donio rješenjekojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o o budžetu Opštine Berane za 2016. godinu ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br. 52/16), koju je donijela Skupština opštine Berane.

 • u predmetu U-II broj 20/17, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 2. stav 1. u dijelu koji glasi: "iz radnog odnosa" i člana 49. tačka 1. u dijelu koji glasi: "u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika" i tačka 2. u dijelu koji glasi: "u skladu sa članom 2. ovog Pravilnika" Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih broj 5054/4, od 21. juna 2013. godine, koji je donio Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, 20. juna 2013. godine.

 • u predmetu U-II broj 47/17,donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o načinu evidentiranja prisustva na radu službenika i namještenika i pravila o kućnom redu u Opštini Ulcinj ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 8/17),koju je donio predsjednik opštine Ulcinj.

 • u predmetu U-II broj 52/17,donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. tačka 4. Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 29/14, 10/15, 18/15 i 21/15), koju je donijela Skupština opštine Kotor.

 • u predmetu U-II broj 6/18, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 5. Pravilnika o rješavanju stambenih pitanja penzionera Žabljak, br. 71/17, koji je donio Upravni odbor Udruženja penzionera Žabljak, na sjednici od 12. oktobra 2017. godine i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata donijetih na osnovu osporenih odredaba Pravilnika.

 • u predmetu U-II broj 14/18,donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj banci Crne Gore, broj 0102-1733-7/2016, od 30. decembra 2016. godine, koji je donio guverner Centralne banke.

 

 • u predmetu U-I broj 12/15,donio rješenje kojim se zastaje sa postupkom odlučivanja o ustavnosti odredaba čl. 9.a, 9.b, člana 9.d stav 2. alineja 3., čl. 9.e i 9.f i člana 10. st. 4. i 5. Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 65/01 i "Službeni list Crne Gore", br. 75/10, 9/15 i 44/17), u trajanju od 180 dana.

 • u predmetu U-I broj 17/16, 22/16 i 24/16,donio odluku kojom se ukidaju odredabe člana 17. stav 6. i člana 22. stav 2. Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 16/16, 83/16, 21/17, i 42/17).

Ova odluka objaviće se u "Služebnom listu Crne Crne Gore".

 • u predmetu U-II broj 37/17,donio odluku kojom se ukidaju odredbeTarifnog broja 3. stav 1. tač. 3.5. i 3.9 Taksene tarife za lokalne komunalne takse, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi", br. 42/06 i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 2/13), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi.

Ova odluka objaviće se u "Služebnom listu Crne Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

 • u predmetu U-II broj 43/17,donio odluku kojom se ukidaju odredbe Tarifnog broja 3. stav 1. tač. 5. i 9. Taksene tarife za lokalne komunalne takse, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Republike Crne Gore – opštinski propisi", br. 13/07 i "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 2/07), koju je donijela Skupština opštine Berane;

Ova odluka objaviće se u "Služebnom listu Crne Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 23.04.2018.


Naslov: Redakcija