Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MMF SPREMAN DA POMOGNE CRNOJ GORI U STABILIZACIJI JAVNOG DUGA, SPROVOĐENJU FISKALNE KONSOLIDACIJE I REFORMI FINANSIJSKOG SISTEMA

25.04.2017.


Međunarodni monetarni fond (MMF) spreman je da pruži podršku Crnoj Gori u stabilizaciji javnog duga, sprovođenju fiskalne konsolidacije i reformi finansijskog sistema, saopštili su njihovi predstavnici na proljećnom sastanku sa članovima crnogorske delegacije u Vašingtonu.

Iz Centralne banke (CBCG) je saopšteno da je sa predstavnicima MMF-a ugovorena tehnička pomoć za implementaciju i podizanje kapaciteta bankarske supervizije, kao i supervizijskih kapaciteta i standarda Agencije za nadzor osiguranja.

"Za podršku jačanju prihodne strane budžeta, ugovorena je tehnička pomoć za nastavak reforme poreske uprave i dizajn poreske politike, koja će doprinijeti konsolidacionim naporima Vlade", navodi se u saopštenju CBCG.

Na sastanku sa potpredsjednikom MMF-a i direktorom Evropskog odjeljenja te međunarodne finansijske institucije, Tao Zhangom i Paulom Thomsenom, podržana je fiskalna konsolidacija i spremnost za aktivnim upravljanjem javnim dugom.

Zvaničnici MMF-a su, kako je saopšteno, upozorili na rizik normalizacije monetarne politike u Americi i Evropi, koja bi mogla da dovede do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala, prije svega zemalja u razvoju, uključujući i Crnu Goru.

U okviru proljećnih sastanaka MMF i Svjetske banke (SB), koji su od petka do nedjelje održani u Vašingtonu, crnogorska delegacija, u kojoj su bili ministar finansija Darko Radunović, guverner i viceguverner CBCG za finansijsku stabilnost i platni sistem, Radoje Žugić i Nikola Fabris, imala je sastanke i sa direktorom SB za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, i potpredsjednikom te institucije za Evropu i Centralnu Aziju, Cyrilom Mullerom.

Na sastanku sa Goldstein i Mullerom razgovarano je o sprovođenju plana srednjoročne fiskalne konsolidacije i njenom strukturom na prihodnoj i rashodnoj strani, kao i planiranim mjerama aktivnog upravljanja dugom, kojima se obezbjeđuje njegova puna održivost u srednjem roku.

Muller je pohvalio kredibilnu fiskalnu politiku Vlade, koja se na odgovoran i pravovremen način odnosi prema fiskalnim pritiscima i izazovima rastućeg javnog duga.

"Osim fiskalne konsolidacije, unaprijeđenju finansijske stabilnosti doprinosi i poboljšanje kvaliteta aktive bankarskog sektora, registrovano tokom ove i prošle godine. Istovremeno je pohvaljen holistički pristup implemenacije preporuka FSAP-a, koji se, između ostalog, reflektuje kroz pripremu zakonskih rješenja kojima se značajno unaprijeđuje institucionalni i pravni okvir nadzora nad finansijskim sistemom", navodi se u saopštenju CBCG.

Muller je ukazao da značajna poboljšanja fiskalne pozicije i jačanje finansijske stabilnosti kreiraju realne osnove za unaprijeđenje saradnje SB sa Crnom Gorom, kroz davanje podrške u vidu garancije Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za podršku fiskalnim reformama.

Ta podrška bi, kako je ocijenjeno, dodatno olakšala pristup Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala u ovoj godini.

Na sastanku je dogovoreno da se, u narednim mjesecima, ta saradnja dalje konkretizuje.

Muller je pohvalio značajan napredak u implementaciji projekta unaprijeđenja efikasnosti poreskog sistema usmjerenog na rast poreskih prihoda, kao i projekta upravljanja industrijskim otpadom, koji će doprinijeti održivom razvoju Crne Gore.

Na sastanku sa Mullerom, delegacija je podržana u zahtjevu za projektom reforme zdravstvenog sistema, kojim bi se unaprijedila njegova efikasnost i finansijska održivost.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.04.2017.


Naslov: Redakcija