Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI ZAKON KOJI ĆE RUGISATI ISTOPOLNE ZAJEDNICE


Najprihvatljiviji model kroz koji je moguće zakonski regulisati istopolne zajednice u Crnoj Gori je registrovano partnerstvo, odnosno kohabitacija, pokazalaje analiza Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koju su okončali nakon godinu i po. Ova analiza biće početni radni materijal za donošenje zakona kojim će se regulisati istopolne zajednice, a koji bi, kako je rečeno u ovom resoru, trebalo da bude usvojen do 2018. godine.

U dokumentu je objašnjeno da je model registrovanog partnerstva najbolji, jer ima najviše mogućnosti da se inkorporira u sadašnji pravni okvir. U našoj državi zato, kako je ocijenjeno, nije poželjan model koji dozvoljava brak između istopolnih parova, kao ni model neregistrovane kohabitacije.

Model registrovanog partnerstva omogućava da se istopolni parovi registruju kod nadležnih organa i tako dobiju određen obim prava, obaveza i pravnog priznanja, kao i bračni, odnosno vanbračni parovi (Holandija, Njemačka, Engleska i Vels, Hrvatska) piše u analizi. Ministarstvo je u ovom dokumentu definisalo da registrovana istopolna zajednica, odnosno registrovano partnerstvo predstavlja zajednicu života dva punoljetna lica istog pola koja su registrovala svoj građanski partnerski odnos pred nadležnim organom javne vlasti, odnosno pred matičarem. Njihova međusobna prava i obaveze, kako je objašnjeno, temeljila bi se na pravima koja za osnov imaju obligaciju, a ne prava koja proizilaze iz porodičnih odnosa.

Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava objašnjava da je za donošenje zakona o registrovanom partnerstvu koji bi imao primjenu neophodno izmjeniti i dopuniti unutrašnje zakonodavstvo, pogotovo kada su u pitanju obligacioni odnosi, odnosno Zakon o nasljeđivanju ("Sl. list CG", br. 74/2008), Porodični zakon ("Sl. list RCG", br. 1/2007) i slično.

LGBT zajednica, navodi Radošević-Marović, treba da ima svoja prava i zato treba da se reguliše pitanje nasljeđivanja, socijalnog davanja, imovine i slično. Ovim zakonom, kako je precizirala, neće biti omogućeno LGBT osobama da mogu da usvajaju djecu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, prema njenim riječima, imaće zadatak i da putem kampanja pripremi okruženje da prihvati budući zakon o registrovanom partnerstvu. Istraživanja ovog resora pokazuju da u crnogorskom društvu i dalje postoji otpor prema istopolnim zajednicama.

A kada će biti formirana radna grupa koja će uraditi nacrt zakona, još nije izvjesno. Ono što je sigurno jeste da će se pristupiti izradi zakona tokom ove i sljedeće godine. Analiza o modelu zakona o registrovanom partnerstvu dostavljena je Delegaciji Evropske unije, kao i Evropskoj komisiji.

Danska je država u kojoj je najranije došlo do pravnog priznavanja istopolnih zajednica u Evropi. Registrovana partnerstva u ovoj zemlji kreirana su zakonom 1989. godine, a bio je prvi zakon takve vrste u svijetu.

Izvor: Vebsajt CdM, 24.02.2016.