Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU: Zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom ukoliko ga poslodavac za povredu radnih obaveza otpusti ili novčano kazni


Odredba Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), u kojoj se navodi da odluku o izrečenoj mjeri za povredu radne obaveze donosi nadležni organ poslodavca, odnosno poslodavac, u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o radu, koji je Vlada Crne Gore utvrdila je promijenjena. Naime, u Prijedlogu zakona je navedeno da zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom ukoliko ga poslodavac za povredu radnih obaveza otpusti ili novčano kazni.

Odredba u kojoj se navodi da je poslodavac dužan da odluči po zahtjevu zaposlenog koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i da je ona konačna, ako zakonom nije drugačije uređeno, izbrisana je, pri čemu je dosadašnji član u kojem se navodi da se odluka dostavlja zaposlenom u pisanom obliku sa obrazloženjem i poukom ostavljena.

Vlada je utvrdila i prijedloge zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i Zakona o reprezentativnosti sindikata, radi njihovog usaglašavanja sa novim Zakonom o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 20/2015), čija primjena počinje 1. jula 2016. godine.

Izvor: Vebsajt CdM, 22.01.2016.