Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O MEDIJIMA: Predviđeno je da se sredstva iz fonda koriste za podsticanje medijskog pluralizma

24.12.2019.


Predlogom zakona o medijimapredviđeno je formiranje fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti za čije finansiranje će godišnje biti izdvajano 0,08 odsto tekućeg budžeta Crne Gore, a prilikom raspodjele prednost se daje osnivačima medija koji su članovi eksternih samoregulatornih tijela.

Ako taj predlog zakona bude izglasan u Parlamentu, medijima u Crnoj Gori kroz Fond naredne godine biće dostupno oko 800 hiljada eura.

Predlogom je predviđeno da raspodjelu sredstava za elektronske, komercijalne i neprofitne medije vrši Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge, u iznosu od 60 odsto sredstava.

Raspodjelu sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama vrši Nezavisna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture, u iznosu od 40 odsto.

U Predlogu zakona navodi se da se sredstva namijenjena podfondovima uplaćuju na posebne žiro račune organa zaduženih za raspodjelu, odnosno 95 odsto podfondovima i pet odsto za operativne troškove organa zaduženih za raspodjelu sredstava, Ministarstvu i regulatoru za audiovizuelne medijske usluge.

Predviđeno je da se za operativne troškove različitih mehanizama samoregulacije, iz svakog od podfondova izdvaja po pet odsto novca godišnje.

Navodi se da samoregulatorna tijela jednom godišnje podnose zahtjev za pokriće operativnih troškova neophodnih za njihovu djelatnost.

Zahtjev može podnijeti samoregulatorno tijelo u kojem osnivač, odnosno osnivači medija nad kojima je uspostavljeno samoregulatorno tijelo koji ispunjavaju Predlogom predviđene uslove.

Kako je objašnjeno, zahtjev se podnosi organu zaduženom za raspodjelu sredstava iz podfonda, kada taj organ raspiše javni konkurs.

Ističe se da se samoregulatorno tijelo nacionalnog javnog servisa Radio i Televizije Crne Gore ne finansira iz sredstava Fonda.

Predviđeno je da se sredstva iz Fonda koriste za podsticanje medijskog pluralizma, a posebno za proizvodnju i objavljivanje sadržaja od javnog interesa koji su, između ostalog, značajni za promociju kulturne raznolikosti i očuvanje tradicije, evropske integracije Crne Gore, aktuelne društvene, političke i ekonomske teme.

Takođe i za sadržaje koji su značajni za nauku, kulturu, umjetnost i obrazovanje, zaštitu prava i dostojanstva manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednic, od diskriminacije, stereotipa i predrasuda, djecu, sport i mlade, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i turizam.

Navodi se da Ministarstvo vodi evidenciju o finansijskim sredstvima dodijeljenih mediju iz javnih prihoda.

Kako je objašnjeno, organi javnog sektora su dužni da, do 31. marta tekuće godine za prethodnu, na svojoj internet stranici objave evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga.

Ističe se da evidencija iz stava 1 ovog člana uključuje i sredstva upućena preko posrednika - agencija, pri čemu se jasno razdvajaju osnovi za uplatu oglašavanja od drugih ugovorenih usluga koje se uplaćuju medijima.

Kako se navodi, organi javnog sektora dužni su da evidenciju uplata medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga dostave Ministarstvu u roku od 15 dana od dana objavljivanja evidencije u skladu sa zakonom o medijima.

Ministarstvo, kako se ističe, u formi godišnjeg izvještaja, objavljuje ukupno izdvajanje za oglašavanje organa javnog sektora u medijima na svojoj internet stranici, zaključno sa 1. junom tekuće godine za prethodnu godinu.

Zakonom je predviđeno da su osnivači medija dužni da vode evidenciju o uplatama organa javnog sektora po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 21.12.2019.


Naslov: Redakcija