Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 23. decembra 2015. godine održane śednicie Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za evropske integracije, Zakonodavnog odbora, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotreni prijedlozi zakona, podržana dva prijedloga odluka i tri prijedloga zaključaka, razmotreno više izvještaja o procesu evropskih integracija


125. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je na śednici održanoj 23. decembra 2015. godine odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža", Budva; Prijedlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", opština Herceg Novi, kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača, koji je podnio poslanik Andrija Popović.

Povodom razmatranja tri izvještaja sa 122. śednice Odbora, i to: Izvještaja o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi; Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica development" opština Tivat – projekat Luštica Bay; kao i Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne "Orijenski bataljon" u Kumboru, poslanik Aleksandar Damjanović je podnio tri prijedloga zaključaka koje je Odbor jednoglasno podržao i odlučio da u formi prijedloga zaključaka Odbora predloži Skupštini da ih usvoji.

Odbor je razmotrio sedam amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Predstavnik predlagača zakona je prihvatio šest amandmana koje su podnijele poslanice: Nada Drobnjak i Marta Šćepanović, te je Odbor konstatovao da su postali sastavni dio teksta Prijedloga zakona, dok amandman koji je podnio poslanik Damir Šehović nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Amandman koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić i Snežana Jonica na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Dogovoreno je da Odbor razmotriti amandmane na Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu na narednoj śednici koja će biti blagovremeno sazvana.

40. śednica Odbora za evropske integracije

Odbor za evropske integracije na śednici održanoj 23. decembra 2015. godine razmotrio je i većinom glasova dao pozitivno mišljenje na Treći polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period januar – jun 2015, te na Šesti i Sedmi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period april - septembar 2015.

Članovi Odbora upoznali su se i sa Drugim i Trećim kvartalnim izvještajem o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2015 – 2018, te sa Prilogom Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za period 1. april – 1. septembar 2015.

Pomenute izvještaje predstavio je glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i tom prilikom prisutne članove upoznao sa aktivnostima koji doprinose dinamici pregovaračkog procesa, a koje su usmjerene jačanju političkog dijaloga sa predstavnicima Evropske unije i u konačnom imaju za cilj otvaranje novih pregovaračkih poglavlja i zatvaranju do sada otvorenih.

Govoreći o obavezama iz Programa pristupanja Crne Gore u EU, predśedavajuća śednici i zamjenica predśednika Odbora Marija Maja Ćatović pozdravila je ažurnost nadležnih institucija i izrazila očekivanje da će stepen realizacije zakonskih i podzakonskih akata i strateških dokumenata sa dosadašnjih 88%, odnosno 98% dostići stoprocentnu realizaciju do kraja godine. Pored toga, iznijela je i sugestije za detaljnije izvještavanje o pojedinim komponentama IPA instrumenta u okviru kvartalnih izvještaja.

Pored navedenih izvještaja, članovi Odbora su se, u prisustvu direktora Direkcije za Evropu u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove Miroslava Šćepanovića, upoznali sa godišnjom Informacijom o bilateralnoj saradnji Crne Gore sa državama članicama EU. Šćepanović je 2015. godinu okarakterisao kao jednu od najuspješnijih kada je u pitanju isticanje pozitivne uloge Crne Gore na međunarodnom planu i potvrda njene stabilne pozicije u regionu. U uslovima ne samo izbjegličke, već i ekonomske krize koja traje već nekoliko godina u Evropi, ali i eskalacije sukoba u bezbjednosnom smislu, Crna Gora je afirmisala svoja evropska nastojanja, zaključio je Šćepanović.

Na śednici je najavljeno da se u prvom kvartalu 2016. godine očekuje finalizovanje Nacrta pregovaračkih pozicija za poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor i 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, na koje će svoje mišljenje dati i Odbor za evropske integracije.

144. śednica Zakonodavnog odbora

Na održanoj 144. śednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnio poslanik Damir Šehović i Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača, koji je podnio poslanik Andrija Popović.

Sastanak članova Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora

Na održanom sastanku Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora, predśednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, je upoznao članove Radne grupe o detaljima sa sastanka predśednika parlamentarnih poltičkih partija, na kojem je razmatran Izvještaj o radu Radne grupe za period od 4. do 18. decembra 2015. godine, kao i zadacima kojima Radna grupa treba da se bavi u narednom periodu.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 23.12.2015.