Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA: Sprovodi se revizija subjekata koji vrše promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i/ili na malo

24.11.2016.


Uprava za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove - Sektor za fitosanitarne poslove i fitosanitarna inspekcija sprovodi reviziju odnosno provjeru ispunjenosti uslova u objektima registrovanim za promet pesticida.

Revizija se sprovodi radi unaprjeđenja sistema prometa pesticida, pravovremenog i potpunog informisanja javnosti u skladu sa Nacionalnim planom za održivu upotrebu pesticida uz ostale brojne aktivnosti sa ciljem kontrole subjekata koji se bave prometom pesticida, kao i radi informisanja zainteresovanih lica/strana i pojedinaca i davanja tačnih i objektivnih informacija vezanim za promet i upotrebu pesticida u Crnoj Gori.

Uvoz pesticida u Crnu Goru mogu da vrše samo privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici upisani u Registar uvoznika.

Uvezena sredstva za zaštitu bilja u skladu sa Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja ("Sl. list CG", br. 51/2008, 40/2011 - dr. zakon i 18/2014), mogu se samo isporučivati licima upisanim u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko i/ili na malo, ako:

- imaju zaposleno lice odgovorno za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja sa završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (zaštita bilja, biljna proizvodnja);

- raspolažu odgovarajućom opremom i prostorom za skladištenje, odnosno prodaju sredstava za zaštitu bilja.


IZVOR: Vebsajt Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 23.11.2016.