Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 23. novembra 2015. godine održane sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za bezbjednost i odbranu - Razmotren Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI, razmotrena dva prijedloga zakona


Započeta 121. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je na śednici održanoj 23. novembra 2015. godine razmotrio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na: Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2014. godinu, izvještaje o izvršenim pojedinačnim revizijama za navedeni period, kao i ostale aktivnosti Državne revizorske institucije.

Na Odboru je konstatovano da se, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014), ocjena primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti po prvi put dostavlja Skupštini Crne Gore kao sastvani dio Godišnjeg izvještaja DRI. Ukazano je da je DRI tokom izrade navedenog Izvještaja imala metedološke probleme prilikom utvrđivanja četiri statistička i dva dinamička indikatora za ocjenu fiskalnih kriterijuma, te da je uz ekspretsku pomoć utvrdila navedene indikatore. Od ukupno šest analiziranih indikatora, jedan indikator koji se odnosi na "primarni gotovinski suficit" nije zadovoljio propisani kriterijum, kao ni uslove propisane za odnos plan/izvršenje u 2014. godini i odnos izvršenje u 2013/ izvršenje u 2014. godini.

Konstatovano je da je DRI, u četvrom dijelu Godišnjeg izvještaja, dala izvode iz 20 revizija u kojima su prikazani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnom periodu. U izvršenim pojedinačnim revizijama dato je ukupno 468 preporuka i 67 mišljenja (23 pozitivna, 29 uslovnih i 15 negativnih). Stoga, negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na reviziju pravilnosti dobile su Opštine Budva i JP Nacionalni parkovi, zatim negativno mišljenje na finansijsku reviziju dobio je Muzički centar, dok je Registar ugovora o koncesijama dobio negativno mišljenje na reviziju usklađenosti.

Odbor je pozitivno ocijenio aktivnosti DRI koje se odnose na povećan broj revizija uspjeha u odnosu na prethodnu godinu, jačanje revizorskih kapaciteta za sprovođenje revizija, inteziviranju saradnje sa državnim organima, međunarodnim institucijama i civilnim sektorom i dr.

49. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na 49. śednici Odbor je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti, te je nakon rasprave koja je vođena većinom glasova predložio Skupštini da isti usvoji.

Takođe, Odbor je razmotrio i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju u prisustvu predstavnika predlagača i nakon sveoubhvatne rasprave koja je vođena predložio Skupštini da usvoji predlog ovog zakona sa amandamnima (4) Odbora koje je predstavnik predlagača prihvatio.

Pored navedenog, Odbor je razmotrio i Godišnji izvještaj o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom za 2014. godinu Ministarstva ekonomije, te je nakon sprovedene cjelovite rasrave o dokumentu isti i prihvatio.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 23.11.2015.