Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Velika privredna društva, koja su taj status stekla po osnovu zakona o računovodstvu i reviziji, imaće obavezu da formiraju organe upravljanja i organizuju poslovanje kao akcionarska društva iako su registrovani u drugom obliku

24.10.2017.


Nacrt zakona o privrednim društvima najviše će uticati na organizaciju poslovanja preduzeća u smislu veće administracije, transparentnosti i odgovornosti za poslovanje, smatraju u Privrednoj komori (PKCG).

Kako je rečeno u ovoj instituciji, novine Nacrta zakona u dijelu većih administrativnih obaveza mogu predstavljati ograničenje u poslovanju posebno za male privredne subjekte koji nemaju razvijene administrativne kapacitete.

"U tom smislu tokom daljeg rada u pripremi ovog zakona potrebno je naći adekvatan balans između obaveza koje proističu iz zakona i realnih mogućnosti malih preduzeća kako bi se izbjegli dodatni troškovi", ocijenili su u PKCG, ukazujući da su učestvovali u pripremi novog zakonskog rješenja, te da su generalno njime zadovoljni.

Oni su istakli da privrednici očekuju da će novi zakon donijeti više reda u obavljanju privredne djelatnosti na crnogorskom tržištu, na način što će se izbjeći pojave da faktički isti privredni subjekt posluje pod više različitih imena, u cilju izbjegavanja poštovanja obaveza.

Implementacija ovog zakonskog akta, kako smatraju u PKCG, dovešće do eliminisanja nelojalne konkurencije koja ne posluje u skladu sa propisima, jer će privredni subjekti morati da usklade svoja interna akta i organizaciju poslovanja sa odredbama novog zakona.

"Velika privredna društva, koja su taj status stekla po osnovu zakona o računovodstvu i reviziji, imaće obavezu da formiraju organe upravljanja i organizuju poslovanje kao akcionarska društva iako su registrovani u drugom obliku", kažu u PKCG i dodaju da je sve izmjene neophodno evidentirati u Centralnom registru privrednih subjekata.

Primjenom novog Zakona o privrednim društvima doći će do dvodomnog sistema organizacije uprave, kojim će se preciznije definisati odgovornost direktora, prije svega kompanija. Time će se, kako ističu, postići viši stepen odgovornosti, ali i definisati mogućnosti za sankcionisanje zloupotreba.

"Značajnu novinu predstavlja i imenovanje nezavisnih direktora u odborima kompanija, što će svakako promijeniti način i organizaciju rada odbora koji obavljaju upravljačke funkcije u kompanijama", kažu u PKCG.

Jedna od novina koje donosi novi zakon je da će velika privredna društva imati strukturu upravljanja kao akcionarska društva, kao i to da upotreba pečata više neće biti obavezna.

Dodatna vrijednost zakona, kako smatraju u PKCG, jesu i uvrštene preporuke EU koje nisu obavezujuće, ali mogu znatno poboljšati zakon.

Nacrtom zakona ortačka društva postaju privredna društva, što do sada nije bio slučaj.

"Ova forma društva lica praktično se izjednačava sa društvom sa ograničenom odgovornošću, što će svakako uticati na opredjeljenje prilikom izbora oblika organizovanja novih subjekata", smatraju u PKCG.

Još važeći Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), kako kažu, redovno je usaglašavan s većinom ključnih promjena u privrednom pravu Evropske unije.

"Ipak, kako zbog nekih koncepcijskih neprilagođenosti, tako i zbog pravno-tehničke sistematike značajno opterećene brojnim izmjenama i dopunama, stav većine stručnjaka u ovoj oblasti bio je da je podnormiran i da je neophodno donijeti novi i sveobuhvatan Zakon o privrednim društvima što je i urađeno", zaključuju u PKCG.

https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-privrednim-drustvima.html


IZVOR: Vebsajt CdM, 23.10.2017.


Naslov: Redakcija