Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDSTAVLJENA NACIONALNA STRATEGIJA INTEGRALNOG UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM


Nacionalna strategija integralnog upravljanja obalnim područjem (NSIUOP), koja je urađena u okviru Programa integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (CAMP CG) u saradnji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Mediteranskog akcionog plana Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP MAP) i njegovog Regionalnog centra za program prioritetnih akcija (PAP/RAC) predstavljena je 23. septembra 2015. godine, u okviru pres konferencije koja je organizovana u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Pres konferencija predstavlja jednu od aktivnosti koje Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa PAP/RAC-om i JP Morsko dobro organizuje povodom Dana obale, međunarodnog praznika koji se svake godine obilježava 25. septembra u organizaciji UNEP/MAP-a.

Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalnu strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem (NSIUOP) u junu 2015. godine, kako bi se na osnovu analize postojećeg stanja postavili ciljevi, utvrdili odgovorni subjekte i predložile mjere, kao i institucionalni instrumenti i dostupna pravna i finansijska sredstva, za sprovođenje plana integralnog upravljanje obalnim područjem.

Jelena Knežević, rukovodilac Odjeljenja za održivi razvoj i integralno upravljanje morem i obalnim područjem u Ministarstvu, podsjetila je prisutne da je pravni osnov za izradu Strategije sadržan u Zakonuo potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja ("Sl. list CG - Međunarodni ugovori", br. 16/2011) (IUOP Protokol), kao sedmog Protokola Barselonske konvencije.

Proces realizacije CAMP CG i izrade NSIUOP tekao je paralelno sa izradom Prostornog plana posebne namjene obalnog područja Crne Gore (PPPNOP CG), kako bi se obezbijedilo integrisanje rezultata i preporuka NSIUOP u PPPNOP CG i kako bi se mjere i akcije koje su sadržane u NSIUOP uskladile sa prostorno-planskim rješenjima.

Knežević je predstavila strukturu Nacionalne strategije sa posebnim naglaskom na ocjenu stanja u obalnom području, kao i analizu ključnih izazova, slabosti i potreba, kao i strukturu Akcionog plana koji prati definisane tematske cjeline i strateške ciljeve.

Posebna pažnja Strategije je usmjerena na uski obalni pojas od jednog kilometra, u okviru kojeg je smanjena izgradnja za 37,7 odsto i utvrđena mogućnost uspostavljanja obalnog odmaka na 50 odsto obalne linije.

Strategijom se daju odgovori na utvrđene slabosti i nedostatke u pogledu stanja životne sredine i prostora obalnog područja, te postojećeg sistema upravljanja i sa njim povezanog institucionalno-zakonodavnog okvira od značaja za IUOP Protokol. Odgovori su dati u tematskim područjima utvrđivanjem strateških ciljeva i mjera do 2030. godine.

U Akcionom planu Strategije utvrđene su prioritetne akcije do 2020. godine. S aspekta unapređenja postojećeg sistema upravljanja biće uspostavljeno Koordinaciono tijelo za IUOP, što predstavlja odgovor na jedan od ključnih zahtjeva Protokola IUOP, o potrebi uspostavljanja koherentnog djelovanja, unutar sektorskog i međusektorskog, odnosno integrisanja Savjeta za IUOP u Nacionalni savjet za održivi razvoj i klimatske promjene. Predlog se zasniva na kompatibilnosti sastava i funkcija postojećeg i predloženog savjeta, a predloženo je da se proširi postojeći sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene sa 10 novih članova, kako bi se omogućilo njegovo funkcionisanje u kontekstu predloženih funkcija Savjeta za integralno upravljanje obalnim područjem Crne Gore.

IT ekspert, Marina Izgarević, predstavila je prisutnima geoportal CAMP, koji predstavlja jedan od rezultata CAMP CG projekta i na kojem će u narednom periodu biti dostupne sve analize i kartografski prilozi izrađeni tokom projekta, koji mogu da olakšaju buduće planiranje namjene obalnog područja Crne Gore.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 23.09.2015.