Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 23. septembra održane śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatrani amandmani na predloge zakona, usvojeni prelozi zakona


106. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore je na 106. śednici održanoj 23. septembra 2015. godine razmotrio sve podnijete amandmane na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti i Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju.

102. śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Na 102. śednici održanoj 23. septembra 2015. godine, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je 17 amandmana na Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Amandmani (7) poslanica Marte Šćepanović i Maide Bešlić, kao i amandmani 2 i 7 poslanice Snežane Jonice, prihvaćeni su od strane predstavnika predlagača.

Amandman (1) poslanika Zorana Miljanića i Gorana Danilovića, amandmani 1, 3, 4, 5, 6 i 8 poslanice Snežane Jonice, ni Amandman (1) poslanica prof. dr Jelisave Kalezić i doc. dr Branke Bošnjak nijesu dobili potrebnu većinu. Sa ovim amandmanima nije se saglasio ni predstavnik predlagača.

51. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Na śednici održanoj 23. septembra 2015. godine Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je podržao izmijenjeni amandman poslanika Danka Šarančića na Predlog zakona o bezbjednosti hrane. Predstavnik predlagača prihvatio je ovako izmijenjeni amandman.

Odbor je odlučio da podnese amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća. Amandman Odbora postao je sastavni dio Predloga zakona.

Završena 115. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet se u održanom nastavku 115. śednice, izjasnio o Predlogu zakona o energetici. Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da usvoji navedeni zakonski akt.

Započeta 116. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na 116. śednici održanoj 23. septembra 2015. godine Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, podržao je razloge za donošenje izmjena i dopuna Zakona o stečaju kojima se nastoje preciznije definisati određene odredbe kako bi se obezbijedila njihova efikasnija primjena, kao i uvođenje novih odredbi u cilju povećanja efiksanosti i ekonomičnosti stečajnih postupaka.

Tokom rasprave na Odboru je ukazano na pitanja koja još uvijek nijesu riješena na adekvatan način, kao što su: smanjivanje troškova i dužine trajanja stečajnih postupaka, stepen namirenja povjerilaca, transparentnost stečajnog postupka i dr.

Takođe, Odbor je podržao amandman na Predlog zakona o energetici, koji je podnio poslanik Strahinja Bulajić, kao i modifikovani amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, koji su podnijeli poslanici: Goran Tuponja i Srđan Perić. Predstavnici predlagača zakona prihvatili su navedene amandmane, koji su postali sastavni dio teksta predloga zakona.

58. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na 58. śednici održanoj 23. septembra 2015. godine razmotrio je Amandmane (2) na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, koje je podnio poslanik Srđan Perić.

Nakon obrazloženja podnosioca amandmana, poslanika Srđana Perića, ovlašćeni predstavnik predlagača se saglasio sa Amandmanima I i II.

Takođe, Odbor je jednoglasno podržao Amandmane I i II poslanika Srđana Perića i predložio Skupštini da ih usvoji.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 23.09.2015.