Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA PRODUŽIĆE ROK ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE, UKOLIKO TO BUDE POTREBNO, SVIM PODNOSIOCIMA KOJI ZAHTJEV ZA STAVLJANJE LIJEKA NA LISTU LIJEKOVA PODNESU U ZAKONSKOM ROKU DO 25. AVGUSTA


Ministarstvo zdravlja je 12.08.2016. godine uputilo poziv za podnošenje zahtjeva za stavljanje lijeka ili dijetetskog proizvoda na Listu ljekova, u ostavljenom roku za podnošenje do 25.08.2016. godine, a obavještenjem od 19.08.2016. godine, pojašnjeno je na koje se podnosioce zahtjeva taj poziv odnosi.

Zainteresovana lica – podnosioci zahtjeva za stavljanje lijeka na Listu ljekova, iskazali su interesovanje u vezi obrade zahtjeva i ocjene priloženih dokaza, pa se obavještavaju, da se do 25.08.2016. godine, (četvrtak) mogu podnositi zahtjevi za stavljanje lijeka/dijetetskog proizvoda na Listu ljekova, tj. aplicirati za njihovo stavljanje na Listu ljekova.

Zahtjevi podnijeti do ostavljenog roka, tj. do 25.08.2016. godine, biće razmatrani i izvršiće se formalna procjena podnijete dokumentacije.

Podnosioci zahtjeva za stavljanje lijeka/dijetetskog proizvoda na Listu ljekova, za koje se utvrdi da uz zahtjev nije priložena sva potrebna dokumentacija, biće posebno pisano obaviješteni, o tome koja dokumentacija im nedostaje i biće im ostavljen rok za dostavu potrebne dokumentacije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 23.08.2016.