Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

FOND PIO: Smanjeni prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

24.07.2020.


Pandemija virusa korona, pad privredne aktivnosti, kao i mjere Vlade za podršku privredi u saniranju posledica Kovida-19 odrazili su se na smanjenje prihoda no osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao izvornog prihoda Fonda PIO.

"Izvorni prihodi Fonda PIO, u periodu januar-jun iznosili su 141,26 miliona eura, što je neznatno niže u odnosu na prošlogodišnji nivo, odnosno niže za 310 hiljada eura ili 0,22 odsto", ukazali su iz Fonda PIO, na čijem čelu je Dušan Perović.

Zabilježeno je znatno smanjenje prihoda za april 10,36 miliona eura ili 36,52 odsto, zatim maj 0,6 miliona eura ili 2,5 odsto i jun 0,43 miliona eura ili 1,55 odsto, amortizovano je povećanjem prihoda Fonda u prethodnom periodu, koji su za prva tri mjeseca 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine bili veći za 17,61 odsto.

"Deficit penzijskog sistema za prvih šest mjeseci iznosi 74,04 miliona eura ili 34,39 odsto, i u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 3,4 miliona eura ili 1,10 odsto", saopšteno je iz Fonda.

Privremene mjere Vlade za pomoć privredi predviđale su i mogućnost odlaganja obaveze u plate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) do 90 dana.

Zakonom o budžetu države za 2020. godinu, za finansiranje izdataka Fonda PIO planirana su sredstva u iznosu od 448,58 miliona eura, dok su prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosili 351,45 miliona, dakle planirani deficit je iznosio 97,13 miliona eura ili 21,65 odsto.

"Međutim, rebalansom budžeta obezbijeđena sredstva za finansiranje izdataka Fon da PIO neznatno su se smanjila i iznose 448,39 miliona, što je za 0,19 miliona eura ili 0,04 odsto manje, pri čemu je iznos za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostao isti, odnosno nije smanjen. Prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje planirani su u iznosu od 304,87 miliona, što je manje za 46,58 miliona ili 13,25 odsto, te je samim tim uvećan deficit Fonda i iznosi 143,52 miliona eura ili 32,01 odsto", precizirali su iz Fonda PIO.

Prema statističkim podacima, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a koje isplaćuje Fond PIO je 130.237, od čega u Crnoj Gori 119.952, a van Crne Gore 10.285 korisnika prava.

"Od ukupnog broja korisnika u Crnoj Gori 114.745 je penzionera i 5.207 korisnika ostalih prava (tjelesno oštećenje, tuđa pomoć i njega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu). Strukturu ukupnog broja penzija čine starosne-65.850 ili 57,39 odsto, invalidske 20.076 ili 17,5 odsto i porodične 28.819 ili 25,12 odsto", navode oni.

Van Crne Gore se isplaćuje 10.188 penzionera i 97 korisnika ostalih prava.

"U poređenju sa decembrom prethodne godine, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja povećan je za 88, pri čemu se broj penzionera koji Fond PIO Crne Gore isplaćuje u zemlji i inostranstvu povećao za 240 penzionera, a broj korisnika ostalih prava smanjio za 152 korisnika. Smanjenje broja korisnika ostalih prava je očekivano jer se radi o stečenim pravima koja se od primjene novog Zakona o PIO ne ostvaruju u Fondu PIO", naveli su iz te državne institucije.

Najniža penzija za maj iznosi 128,82 eura, a prima je 12.137 penzionera, od čega u Crnoj Gori 12.100, a u inostranstvu 37 penzionera.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.07.2020.


Naslov: Redakcija