Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA OBUKU ZA LICA ZA PODRŠKU DJETETU U POSTUPCIMA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA

24.07.2017.


Na osnovu člana 11 i 12 Pravilnika o obuci za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima ("Sl. list CG", br. 46/2017), Ministarstvo pravde objavljuje

JAVNI POZIV

za obuku za lica za podršku djetetu

u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

Ministarstvo pravde organizovaće obuku za lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima tokom septembra 2017. godine.

Shodno članu 317g stav 1 al.1,2,3,5,6 i 7 i stav 2 Porodičnog zakona ("Sl. list RCG", br. 1/2007 i "Sl. list CG", br. 53/2016), na poziv mogu da se prijave kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove, da:

- imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sociologije, defektologije ili specijalne pedagogije;

 - imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

 - imaju praktična iskustva iz oblasti porodičnih odnosa;

 - nijesu osuđivana za krivično djelo koje ih čini nedostojnim za obavljanje poslova lica za podršku;

- se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se preduzima krivično gonjenje po službenoj dužnosti i

- im nije izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

 Na javni poziv mogu se prijaviti i kandidati druge struke koji imaju završene specijalističke studije VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i koji uz naprijed navedene uslove, posjeduju praktična znanja i iskustva iz ove oblasti.

Prijava za obuku sa dokazima o ispunjavanju uslova iz člana 317g stav 1 alineja 1,2,3 i 6 podnosi se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. U prijavi je potrebno navesti adresu i kontakt telefon. Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

 Marina Miranović, tel. 407-506; 407-507 e-mail: marina.miranovic@mpa.gov.me


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 21.07.2017.