Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, donijeta Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika

24.06.2019.


Vlada Crne Gore je na 126. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela Strategiju pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) s Izvještajem sa javne rasprave – prvi strateški dokument ove vrste koji donosi neka evropska država van Evropske unije.

Izradom Strategije naša zemlja se priključila inicijativi EU kojom se potencira novi model ekonomskog razvoja zasnovan na ciljanoj podršci naučno-istraživačkim i inovativnim aktivnostima. Strategija pametne specijalizacije utvrđuje prioritete razvoja, čiji je cilj izgradnja konkurentske prednosti kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama s potrebama privrede, odgovarajući na koherentan način na rastuće mogućnosti i razvoj tržišta. Pametna specijalizacija kao ključni element ekonomske politike razvoja povećava konkurentnost ekonomije koncentrišući i povezujući istraživačko-inovacione resurse s određenim brojem determinisanih prioritetnih privrednih oblasti.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona propisuje se viši stepen zaštite lica prema kojima se vodi postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti, odnosno lica kojima je poslovna sposobnost već oduzeta. Propisuje se obaveza suda da po službenoj dužnosti periodično preispituje odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti, pri čemu postupak periodičnog preispitivanja odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti neće podrazumijevati bilo kakve troškove za porodicu, staratelja ili lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Osnovni cilj instituta oduzimanja poslovne sposobnosti jeste da licima koja nijesu sposobna da se samostalno brinu o svojim pravima i obavezama bude obezbijeđena odgovarajuća pomoć i zaštita koja im je potrebna za dostojanstven život.

Donijeta je Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. Uredbom se omogućuje poreskim obveznicima koji nijesu u mogućnosti da redovno izmiruju dospjele poreske obaveze da poreski dug plate imovinom. Na ovaj način se izbjegava blokada računa poreskim obveznicima i omogućuje im se nastavak poslovanja. Istovremeno se postiže efikasnija naplata poreza i stvaraju uslovi da poreski obveznici urednije izmiruju buduće poreske obaveze.

Vlada je donijela odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu i na Fakultet za crnogorski jezik i književnost koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

Donijeta je Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Pljevlja. Izmjene i dopune se odnose na prostor koji obuhvata ovjerene rezerve uglja Pljevaljskog basena (ležišta: Potrlica, Kalušići, Komini, Rabitlje i Grevo), doistraženi dio rezervi uglja Ljuće – Šumanskog basena i istražno-eksploatacioni prostor ležišta uglja Glisnica. Izradom izmjena i dopuna PUP-a su integralno sagledani i analizirani svi elementi namjene i organizacije korišćenja prostora, čime su stvoreni uslovi za izgradnju i podsticanje daljeg razvoja šireg područja. Takođe, obezbijeđeni su uslovi za valorizaciju tog prostora uz poštovanje smjernica koje proizilaze iz zakonske regulative i svih dokumenata koji se odnose na zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.

Donijet je Akcioni plan za unaprijeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima). U skladu sa metodologijom izvještavanja Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business), prepoznat je prostor za napredovanjem u okviru pet indikatora, gdje postoje mogućnosti za sprovođenje daljih reformi u kontekstu unapređenja ukupnog poslovnog okruženja u Crnoj Gori. Izrađena je analiza pozicije naše države za pet indikatora, sa akcionim planom za unaprijeđenje poslovnog ambijenta u oblastima: započinjanje biznisa, dobijanje građevinske dozvole, dobijanje priključka za električnu energiju, registrovanje nepokretnosti i plaćanje poreza.

Vlada je usvojila Analizu efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2018 – decembar 2018). U raspravi je istaknuto da rezultati analize pokazuju da reformisani sistem izvršenja nastavlja da bilježi pozitivan trend, kao i da je potrebno nastaviti sa kontinuiranim praćenjem efikasnosti njegovog funkcionisanja i nadzorom nad zakonitošću rada javnih izvršitelja.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji regionalnog projekta za uspostavljanja Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) - "Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona". Konstatovano je da je SEEIIST projekat, iniciran sredinom 2017. godine, postao najozbiljniji regionalni razvojni projekat u oblasti nauke i tehnologije, ali i zdravlja. U međuvremenu je potpisana Deklaracija o namjeri na nivou ministara nadležnih za oblast nauke iz Regiona (8 strana potpisnica), uspostavljen je Upravni odbor, dobijena snažna podrška globalne naučne zajednice, kao i Generalnog direktorata za istraživanja i inovacije Evropske komisije (DG RTD). Informacija sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti, kao i plan aktivnosti do 2028. godine, kada bi, prema sadašnjim procjenama, Institut mogao da bude pušten u rad.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar – jun 2019. godine. Na osnovu podataka koji se odnose na svaki od prioritetnih projekata pojedinačno, sa finansijskim pokazateljima o ukupno ostvarenim investicijama u dosadašnjem periodu, i u izvještajnom periodu, zaključeno je da se veći dio projekata na Primorju odvija ugovorenom dinamikom – u skladu sa obavezama iz ugovora i Investicionih programa, dok je za projekte na Sjeveru potrebno intezivirati realizaciju.

Vlada je utvrdila Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i u istu uvrstila projekat Izgradnje condo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin, dostavljen od strane Kolašin Resort & Spa A.D. iz Podgorice.

Prvi projekat koji je prijavljen u okviru Vladine Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore podrazumijeva gradnju condo hotela sa četiri zvjezdice u Kolašinu, kapaciteta 93 smještajne jedinice odnosno 380 ležaja i predračunske vrijednosti investicije od 11.360.959 eura te da investicija podrazumijeva otvaranje 66 radnih mjesta.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima Regionalne škole za javnu upravu – ReSPA u periodu od 2016. do 2018. sa predlogom za preuzimanje ReSPA hotela. Prilikom predstavljanja Informacije konstatovano je da je ResSPA, kao vodeća regionalna organizacija za razvoj javne uprave, u regionu, u prethodnom periodu doprinijela poboljšanju regionalne saradnje u reformi javne uprave, unapređenju kvaliteta javnih usluga i kapaciteta državnih službenika. Vlada je, povodom ove tačke dnevnog reda, zadužila Upravu za imovinu da, u saradnji s Ministarstvom javne uprave i menadžmentom ReSPA, pripremi i dostavi izmjene i dopune Ugovora o pravu na korišćenje prostorija, opreme i hotelskog objekta ReSPA-i, koji je potpisan 29.04.2015. u Podgorici, u cilju preuzimanja upravljanja hotelom, i u roku do 30 dana predloži namjenu njegovog korišćenja.

Usvojena je Informacija o zaključenju Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o Garanciji za Projekat "Crnogorske željeznice III", potpisanog 20. marta 2017. godine i prihvaćen tekst Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o garanciji između Crne Gore i Evropske investicione banke.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju kolektivnog ugovora Javnog preduzeća Radio i Televizija Crne Gore, prihvatila Kolektivni ugovor JP RTCG i ovlastila ministra kulture da ga u ime Vlade potpiše.

Prihvaćen je Opšti kolektivni ugovor o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora, kojim se važenje ovog Ugovora produžava do 31. decembra 2020. godine. Pored toga, izmijenjena je i odredba kojom se bliže definišu članovi uže porodice.

Vlada je usvojila Kadrovski plan organa državne uprave, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore za 2019. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.06.2019.


Naslov: Redakcija