Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELjSTVU: Lovačkim organizacijama omogućeno da se bave pružanjem ugostiteljskih usluga za svoje članove i druge lovce u skladu sa posebnim propisima

24.05.2019.


Iz Poreske uprave su saopštili da je potrebno dodatno precizirati šta znači "naknada za ulazak u lovište" koju lovačka društva naplaćuju od stranih lovaca i na čiju netransparentnost se žali grupa lovaca koja se protivi sadašnjem rukovodstvu Lovačke organizacije Podgorice, kako bi se znalo kako se takav prihod prijavljuje i da li se oporezuje.

Grupa lovaca članova ovog društva, osnovanog kao nevladina organizacija, prošle sedmice su svojim izjavama doveli u pitanje legalnost rada udruženja, izbor članova uprave ali i iznijeli sumnje u tačnost finansijskih izvještaja i neprijavljene prihode od naknade za strane lovce.

"Od značaja je činjenica da li primljena naknada ima za posljedicu promet proizvoda i usluga ili ne. Dakle, bitna je ekonomska suština, što znači da ako je neko plaćanje nazvano članarinom ili naknadom, a zapravo predstavlja naknadu za promet dobara i usluga, onda u tom slučaju navedena lica obavljaju oporezivi promet i dužna su ovaj prihod evidentirati i oporezovati u skladu sa zakonom. U slučaju kada primljena članarina ili naknada nema za posljedicu promet proizvoda i usluga, kada je ista izvor prihoda za finansiranje navedenih lica, ukoliko je njihova djelatnost usklađena sa posebnom regulativom zbog koje su registrovani, nema oporezivanja ovog prihoda, o čemu su isti u obavezi da to dokumentuju", naveli su iz Poreske uprave.

To znači da je suština da li je strani lovac plaćajući naknadu za ulazak u lovište i mogućnost da lovi time dobio komercijalnu uslugu ili ne.

Poreska uprava nije mogla da odgovori na pitanje da li joj je Lovačka organizacija Podgorice predala finansijske izvještaje jer joj je za pretragu u njihovom informacionom sistemu i poslovnoj evidenciji potrebni "bliži podaci kao što je tačan naziv udruženja, PIB, ovlašćeno lice za zastupanje društva".

Iz Poreske navode da se lovačka društva koja koriste formu nevladine organizacije i koja nijesu profitno orijentisana ne smatraju obveznicima poreza na dobit.

"Nevladina udruženja su u obavezi da javno i transparentno vode svoje aktivnosti i da o načinu finansiranja i raspodjele sredstava vode poslovnu evidenciju, sastavljaju finansijske iskaze, čuvaju ih i informišu članove društva i davaoce donacija o finansijskom poslovanju društva. Ova društva su u obavezi da predaju finansijske iskaze poreskoj upravi, ali ne i godišnju poresku prijavu", naveli su iz Poreske uprave.

Iz ove institucije kažu da su lovačka društva dužna da se registruju kao privredno društvo ako se bave ili se žele baviti komercijalnim aktivnostima.

Iz Poreske navode da je Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 2/2018, 4/2018 - ispr., 13/2018 i 25/2019) data mogućnost lovačkim organizacijama da se bave pružanjem ugostiteljskih usluga za svoje članove i druge lovce u skladu sa posebnim propisima.

"Poreska uprava vrši kontrolu svih pravnih lica koji se shodno važećoj regulativi, po kojoj postupa i preuzima mjere nadzora, smatraju poreskim obveznicima. Po tom osnovu kontroliše i lovačka društva, kao obveznike poreza na dobit, obveznike PDV-a i drugih poreza koje uvodi Crna Gora, bez obzira na njihovu pravnu formu registracije NVO i DOO", naveli su iz Poreske uprave.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, 20.05.2019.


Naslov: Redakcija