Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA: Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

24.05.2018.


Ministarstvo pravde objavilo je Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa.

- Predlozi i sugestije na Nacrt zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa -

Notarska komora Crne Gore je u svojim primjedbama dostavljenim elektronskim putem, ukazala da se izričito protivi zadržavanju nadležnosti suda i organa lokalne uprave za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, jer, po mišljenju Komore, te poslove isključivo treba da obavljaju notari. U tom pravcu ističu da u svim zemljama u okruženju poslove ovjere vrše notari. Nadalje, u prilog svom predlogu ukazuju na činjenicu da su notari pokazali sve stručne i tehničke kapacitete za obavljanje ovih poslova. Posebno su istakli, da u slučaju da se zadrži važeće rješenje mora se propisati jednak način ovjere za sva tri pravna subjekta koji vrše ovjeru, radi postizanja pravne sigurnosti u obavljanju ovih poslova. Pri tom su naveli da se treba imati u vidu da će ovakvim rješenjem proizvesti dodatni materijalni troškovi za sudove i lokalne uprave.

Predložili su, da se predmetnim zakonom omogući diplomiranim pravnicima, koji su zaposleni kod notara, da vrše ovjeru.

U odnosu na članove zakona koji uređuju potpis slijepih, odnosno slabovidih lica, sugerisali su da treba omogućiti ovim licima upotrebu faksimila prilikom ovjere.

Odgovor obrađivača:

Ministarstvo pravde je sa posebnom pažnjom cijenilo primjedbe i sugestije Notarske komore. O svim dostavljenim primjedbama i sugestijama razmatrano je na radnoj grupi prilikom sačinjavanja nacrta ovog zakona, u čijem sastavu su bili i predstavnici Notarske komore. Imajući u vidu da ne postoji pravna tekovina Evropske unije, kao ni potvrđeni međunarodni ugovori sa kojima je potrebno usaglašavati ovaj zakon, a naročito u dijelu koji se odnosi na to ko može vršiti ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, to su prije svega, iz razloga veće dostupnosti građanima subjekata koji vrše ovjeru što je posebno važno za one lokalne uprave u kojima ne postoje notari, kao i zbog razloga ekonomske prirode, jer sudovi i lokalne uprave ostvaruju značajne prihode po osnovu ovjera, što je posebno važno za lokalne uprave koje već duže vrijeme nijesu u mogućnosti da samostalno obezbijede sredstva za svoje finansiranje, zadržana sva tri pravna subjekta, koji vrše ovjere, i to: sud, lokalna uprava i notari.

Nacrtom zakona detaljno su propisani uslovi i način ovjere, kojih su dužni da se pridržavaju svi pravni subjekti koji vrše ovjeru, a koji su garant da će se njihovom praktičnom primjenom, obezbijediti pravna sigurnost.

Što se tiče predloga da se propiše mogućnost da diplomirani pravnici zaposleni kod notara vrše ovjere, isto nije materija koju uređuje ovaj zakon.

Kada su u pitanju slijepa i slabovida lica, i ovaj predlog Komore sagledan je na radnoj grupi za izradu zakona, kojom prilikom je zaključeno da ovim licima svakako treba omogućiti upotrebu faksimila, ali za poslove manjeg značaja, tzv. svakodnevne poslove koji nijesu predmet ovog zakona, već zakona kojim se uređuje zabrana od diskriminacije, kakva rješenja postoje u regionu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 17.05.208.


Naslov: Redakcija