Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU: Vlada CG usvojila Informaciju kojom se traži odlaganje početka primene Zakona do 1. januara 2017. godine, jer proces harmonizacije pravila postupaka u posebnim zakonima "ide otežano"


U Informaciji o potrebi odlaganja početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015 - dalje: ZUP), koju je Vlada nedavno usvojila, navodi se da, prema raspoloživim podacima, proces harmonizacije pravila postupaka u posebnim zakonima sa novim ZUP-om "ide otežano".

Početak implementacije novog ZUP-a trebalo bi odložiti do 1. januara 2017. godine, ocijenjeno je iz Vlade, uz podsjećanje da je početak primjene ZUP-a predviđen je za 1. jul 2016. godine.

"Izmjena većine posebnih propisa, od 70 koje je neophodno donijeti kako bi se omogućili adekvatni preduslovi za primjenu novog ZUP-a, je u vladinoj ili skupštinskoj proceduri", navodi se u Informaciji.

Podsjeća se da se u skupštinskoj proceduri nalaze prijedlozi zakona o upravnom sporu i upravnoj inspekciji, čije je usvajanje neophodno za uspješnu implamentaciju novog ZUP-a.

"Kako nije za očekivati da će do 1. jula 2016. godine biti doneseni svi propisi neophodni za početak implementacije novog ZUP-a, opravdano je odložiti početak njegove primjene za 1. januar 2017. godine", navode iz Vlade.

Ocjenjuje se da će se odlaganje početka primjene ZUP-a pozitivno odraziti na kvalitetno uspostavljanje dugih preduslova za njegovu punu implementaciju.

"Tako će se u periodu od 1. januara nastaviti aktivnosti na edukaciji službenika koji u javnopravnim organima rade na poslovima upravnog postupanja i usklađivanju akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa, skladno rješenjima novig ZUP-a", navode iz Vlade.

Izvor: Vebsajt Vjesti, 23.05.2016.