Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U TOKU PROCJENA LJUDSKIH PRAVA STARIJIH

24.04.2018.


Nezavisna ekspertkinja UN za prava starijih Rosa Kornfeld-Mate (Rosa Kornfeld-Matte) boravi u Crnoj Gori, gdje će, u okviru svoje prve zvanične posjete, procijeniti stanje u oblasti ljudskih prava starijih u zemlji.

"Ova posjeta pruža priliku da se izvrši procjena sprovođenja nacionalnih i međunarodnih standarda koji se tiču prava starijih, identifikuju dobre prakse i daju preporuke kako da se prevaziđu postojeći jazovi", ukazala je nezavisna ekspertkinja uoči posjete Crnoj Gori.

Ona je dodala da je "naročito zainteresovana za nedavno finalizovanu Strategiju razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine".

Kornfeld-Mate je prva nezavisna ekspertkinja kojoj je Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija povjerio zadatak da prati, izvještava i savjetuje o promovisanju i zaštiti prava starijih. Takođe je ključna članica Ženevske grupe prijatelja za ljudska prava starijih.

U posjetu Crnoj Gori dolazi na poziv Vlade Crne Gore, a tokom sedmodnevne misije razgovaraće sa predstavnicima Vlade, državnih institucija, nevladinih organizacija i ostalima koji se bave pitanjima od značaja za starije.

Na kraju posjete 30. aprila Kornfeld-Mate će predstaviti preliminarne zaključke a u septembru finalne nalaze i preporuke za Crnu Goru u okviru svog izvještaja Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 23.04.2018.


Naslov: Redakcija