Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, i o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

24.04.2017.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju. U cilju dosljednog sprovođenja mjera bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu, predloženim odredbama se, pored obaveza operatora aerodroma, propisuju i najznačajnije obaveze operatora vazduhoplova u oblasti bezbjednosti i dopunjuju kaznene odredbe. Pored toga, izmjenama su preciznije i jasnije definisane pojedine odredbe važećeg Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 30/2012).

U okviru postupka usklađivanja posebnih zakona sa novim Zakonom o upravnom postupku, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

Vlada je usvojila Informaciju o refinansiranju duga JP "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" po osnovu kredita Abu Dhabi Fonda za razvoj. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na Ugovor o kreditu između JP Regionalni vodovod i Erste banke AD Podorica u iznosu od 7 miliona eura. U diskusiji je naglašeno da će se novim kreditom, po daleko povoljnijim uslovima, otplatiti postojeći kredit zaključen 2010. godine, tako da će preduzeće na godišnjem nivou ostvariti uštedu od najmanje 100.000 eura. Vlada je prihvatila i Nacrt garancije po osnovu Ugovora o kreditu, koja je predviđena Zakonom o budžetu za 2017. godinu.

Usvojena je i Informacija o radu Savjeta za upravljanje prirodnim i kulturno-istorijskim područjem Kotora. Imajući u vidu ulogu koju ima Savjet u očuvanju i zaštiti tog područja, a da Savjet u dosadašnjem radu nije obavljao značajan dio poslova koji su mu Zakonom stavljeni u nadležnost, Vlada je konstatovala da treba preispitati personalni sastav Savjeta i, saglasno tome, pokrenuti proceduru za njegovu promjenu. Ministarstvo kulture je zaduženo da, u koordinaciji sa nadležnim organima i institucijama, pripremi i Vladi podnese predlog za promjene personalnog sastava Savjeta.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je na kraju sjednice usmeno informisao Vladu o pripremi novog Zakona o planiranju i izgradnji. U raspravi je iskazana snažna i jednoglasna podrška novom konceptu Zakona koji, kako je istaknuto, predstavlja veliki iskorak u pravcu održivog korišćenja i zaštite prostora, kao jednog od najznačajnijih nacionalnih resursa. Konstatovano je da su se, nakon obavljenih stručnih konsultacija, stekli uslovi da se Nacrt zakona uputi na javnu raspravu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 20.04.2017.


Naslov: Redakcija