Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI: Konsultovanje će trajati 20 dana

24.01.2018.


Na osnovu čl. 6 i 7 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo javne uprave, upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme:

Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg broj 45 ili e-mail adresu: aleksandra.masonicic@mju.gov.me,

Naime, izmjene i dopune Zakona o državnoj upravi, predviđene su Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, u II kvartalu.

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je:

- Aleksandra Masoničić, samostalna savjetnica I u Direkciji za organizaciju i nadzor državne uprave (Direktorat za državnu pravu) u Ministarstvu javne uprave – br.tel: 068-896-976.

Konsultovanje o pripremi Nacrta zakona trajaće 20 dana.

Ministarstvo javne uprave će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave,22.01.2018.


Naslov: Redakcija