Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU PRIHODA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI: Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu do 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez


Poreska uprava pozvala je obveznike da zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti podnesu na propisanom obrascu do 31. decembra 2015. godine.

Iz PU su podsjetili da se za paušalno oporezivanje mogu registrovati svi obveznici koji počinju da obavljaju djelatnost koja se može paušalno oporezovati u skladu sa članom 49. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013 i 60/2014) i članom 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Sl. list RCG", br. 3/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014 i 18/2014).

To su obveznici čiji je planirani i ostvareni godišnji promet manji od 18 hiljada eura.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013 i 60/2014)

Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti

Član 49

(1) Obvezniku poreza na prihode od samostalne djelatnosti, čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje da obavlja djelatnosti manji od 18.000 Eura, može se, na njegov zahtjev, priznati da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.

(2) Bliže kriterijume za određivanje visine poreza iz stava 1 ovog člana i poresku skalu za plaćanje poreza propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

(3) Porez iz stava 1 ovog člana plaća se mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/12 poreske obaveze utvrđene poreskom skalom iz stava 2 ovog člana.

(4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

(5) Obveznici iz stava 1 ovog člana dužni su da vode poslovne knjige o ostvarenom prometu.

(6) Ako poreski organ ocijeni da je zahtjev iz stava 1 ovog člana osnovan donijeće poresko rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Izuzetno od stava 3 ovog člana poreski obveznici koji samostalnu djelatnost obavljaju sezonski, a ne duže od šest mjeseci, porez plaćaju do petog u mjesecu za tekući mjesec.

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obvezniku koji obavlja djelatnost: advokatsku, notarsku, revizorsku, računovodstvenu, zdravstvenu, konsultantsku, projektantsku, geometra, javnog izvršitelja, drugih profesionalnih i intelektualnih zanimanja, frizersku, bilijar klubova, zabavnih igara, trgovine na malo i veliko, ugostiteljstva, hotelijerstva, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, osim trgovinske i ugostiteljske djelatnosti koja se obavlja na tezgi, u privremenom objektu, sličnom montažnom ili pokretnom objektu, ne može se priznati pravo da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.

PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU PRIHODA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ("Sl. list RCG", br. 3/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014 i 18/2014)

Član 7

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu do 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na Obrascu "ZPO" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Izvor: Vebsajt RTCG, 21.12.2015.