Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA

23.11.2020.


Novi Zakon o državnim službenicima i namještenicimaobezbjeđuje neophodne uslove za selekciju i odabir najboljih kadrova, što podrazumijeva da je postupak otvoren i dostupan svim zainteresovanim kandidatima i da svi kandidati podliježu posebnom sistemu provjere, što u konačnom omogućuje izbor najkvalitetnijeg kadra, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

U vezi sa najavljenim izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list CG", br. 2/2018 i 34/2019), iz MJU podsjećaju da je u prethodnom periodu napravljen značajan iskorak u reformi javne uprave, između ostalog, i zahvaljujući novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima koji je na snazi od 1. jula 2018. godine i koji je rađen u saradnji sa Evropskom komisijom.

"Ovo potvrđuju i ocjene iz Izvještaja Evropske komisije za 2018. godinu da je "ostvaren dobar napredak u oblasti reforme javne uprave, naročito usvajanjem novih zakona o državnim službenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi, s ciljem da se implementira zapošljavanje zasnovano na rezultatima u cijelom javnom sektoru, u skladu s preporukama Komisije iz 2016. godine", a napredak se konstatuje i u Izvještajima za 2019 i 2020. godinu", navodi se u saopštenju.

Jedan od glavnih preduslova za ostvarivanje profesionalne i efikasne javne administracije su profesionalni državni službenici.

U prethodnom periodu donijeli su nov Zakon o državnim službenicima i namještenicima kojim je u sklopu treće reforme javne uprave dodatno unaprijeđen službenički sistem u Crnoj Gori.

"Važeći zakon obezbjeđuje neophodne uslove za selekciju i odabir najboljih kadrova, što podrazumijeva da je postupak otvoren i dostupan svim zainteresovanim kandidatima i da svi kandidati podliježu posebnom sistemu provjere, što u konačnom omogućuje izbor najkvalitetnijih kadrova", navodi se u saopštenju.

Postojeća zakonska rješenja određuju visok stepen profesionalnosti državnih službenika na najvišim rukovodnim pozicijama, imajući u vidu da je po prvi put uveden okvir kompetencija po ugledu na pozitivne evropske prakse.

"Tako je naročita pažnja posvećena sistemu selekcije i odabiru lica iz kategorije visokorukovodnog kadra (pomoćnici ministara, sekretari u ministarstvima), starješina organa uprave (direktori) i njihovih pomoćnika, kako bi se na ključnim pozicijima obezbijedila lica koja posjeduju ključne kompetencije i kao što su liderstvo, komunikacija, inovativnost, usmjerenost na rezultate i saradnju, koje će iskazati svojim učincima i dostignućima u poslu i zadacima, po ugledu na pozitivne evropske prakse. Podsjećamo da se ova lica biraju po osnovu javnog konkursa koji je dostupan svim zainteresovanim kandidatima što je bio slučaj i kod izbora već imenovanih i postavljenih lica u skladu sa zakonom", ukazali su iz MJU.

Sama procedura priprema i donošenja zakona, kao i izmjena i dopuna zakona, je proces koji podrazumijeva formiranje radne grupe, pripremu teksta nacrta zakona, sprovođenje javne rasprave u trajanju od najmanje dvadeset dana, usaglašavanje sa Evropskom komisijom.

"Imajući u vidu značaj reforme javne uprave kao trećeg stuba pregovora, Ministarstvo javne uprave je ovaj važan zakonski tekst pripremalo više od godinu dana uz poštovanje svih procedura sprovođenja javne rasprave, čak dodatnih konsultacija i u bliskoj saradnji sa EK", navodi se u saopštenju.

Na ovaj način postigli su da važeća rješenja budu u skladu sa EU politikama i principima dobre uprave.

"Koji, između ostalog, karakterišu postojanje profesionalne i depolitizovane uprave, na šta upućuju i posljednja izjava zvaničnice EK da se procedure imenovanja moraju sprovesti u skladu sa crnogorskim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i evropskim principima javne uprave. Upravo zbog ovako sprovedene transparentne procedure i novih zakonskih rješenja u skladu sa evropskim principima javne uprave važeći Zakon o državnim službenicima i namještenicima je od strane EK i naših međunarodnih partnera prepoznat kao primjer dobre prakse EU u ovoj oblasti", zaključili su iz MJU.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 19.11.2020.


Naslov: Redakcija