Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

EVROPSKI FOND ZA JUGOISTOČNU EVROPU: Za deset godina Crnoj Gori plasirano preko 110 miliona eura


Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) plasirao je za deset godina postojanja preko 110 miliona eura partnerskim institucijama u Crnoj Gori, pri čemu akcenat, kako smatraju njegovi predstavnici, Goran Vujović i Silvia Visnivski, treba staviti na jačanje malih i srednjih preduzeća (MSP).

Vujović, koji je menadžer u sektoru rizika u Finance in Motion-u (FiM), kompaniji koja je savjetnik za investicije EFSE-a, rekao je da je sektor MSP u Crnoj Gori veoma bitan, najviše iz ugla stvaranja novih radnih mjesta.

"Imamo dosta potencijala u turizmu i poljoprivredi, pričamo puno o organskoj proizvodnji i dosta toga je pripremljeno da se radi uz međunarodnu pomoć", rekao je Vujović.

On je naveo da EFSE, jedan od najvećih fondova za mikrofinansiranje u svijetu, sarađuje sa bankama i mikrofinansijskim institucijama (MFI) koje imaju takvu orjentaciju i obezbjeđuju im potrebna sredstva.

EFSE u Crnoj Gori trenutno sarađuje sa četiri institucije od kojih su tri banke Erste, NLB Montenegrobanka i Hipotekarna, kao i mikrokreditnom institucijom Alter Modus, a kako je Vujović ocijenio, postoje impulsi oporavka crnogorske ekonomije, što bi trebalo da dovede do daljeg razvoja MSP.

"Javni sektor u Crnoj Gori doveden je do nivoa gdje bi trebalo i mlađi i stariji da nađu neka rješenja za sebe. Postoji tražnja za određenim proizvodima koji se tiču poboljšanja stambene jedinice, odnosno kuće, a vidimo i da housing tržište oživljava. Kada je riječ o proizvodu home improvement, to nijesu čisto housing krediti za bogate ljude, već više za one koji žive u manje razvijenim sredinama", precizirao je Vujović.

Prema njegovim riječima, postoji saradnja i sa državnim institucijama u tom smjeru da se naprave određeni programi kako bi ti proizvodi bili pristupačniji klijentima.

Visnivski koja je izvršni direktor Finance in Motion-a, EFSE u Crnoj Gori ima dobru saradnju sa institucijama, Centralnom bankom i drugim partnerima.

"Crna Gora spada u grupu zemalja sa kojima smo prvo sarađivali, pri čemu je prvi godišnji sastanak EFSE-a održan u Budvi 2007. godine. Ako pogledamo koliko smo kumulativno uložili u Crnu Goru, to je srazmjerno njenoj veličini", pojasnila je ona.

Prema njenim riječima, u Crnoj Gori postoji visoka tražnja za ruralnom podrškom i u isto vrijeme EFSE pokušava da stimuliše ekonomski razvoj u tim regijama i promoviše jednaku distribuciju u državi.

"Razgovaramo o housing aktivnostima i to u ruralnim područjima, ne samo u, recimo, Podgorici, već nam je cilj da obezbijedimo housing u ruralnim područjima kako bi ljudi imali dobar razlog da ostanu u toj regiji, jer generalno ako ulažete u kuću, to je važan element da ostanete", objasnila je Visnivski.

Housing komponentu, kako je dodala, vide kao bitnu da se ljudi tu zadrže i osigura im se neka budućnost u tim seoskim područjima, a govoreći o značaju MSP sektora za rast ekonomije, ona je ocijenila da mala i srednja preduzeća imaju interesantnu budućnost.

"Generalno, rast MSP je brži, lakše se prilagođavaju tržišnoj realnosti, kreativnija su i inovativnija i daju veliki impuls ukupnoj ekonomiji", precizirala je ona.

MSP su, kako je Visnivski navela, bitna komponenta podrške u zemljama regiona i igraju bitnu ulogu u njihovom razvoju, takođe i sa aspekta otvaranja radnih mjesta, jer često počinju kao porodični biznis, a mogu i da nadrastu taj model.

"To je bitno jer ne može svako da se zaposli u javnom sektoru, koji je prilično ograničen. Takođe, nema više puno velikih korporacija, zbog čega postoji potreba za osnivanjem MSP kako bi ljudima obezbijedili posao", smatra Visnivski.

Osnivač EFSE-a je Njemačka razvojna banka (kfW), a dodatnu finansijsku podršku dali su njemačko Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropska komisija (EK). Cilj fonda je briga za ekonomski razvoj i napredak u Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini (BiH), Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Gruziji, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji i Turskoj.

Izvor: Vebsajt CdM, 22.11.2015.