Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREGOVARAČKO POGLAVLJE 28: Do kraja 2015. godine očekuje se izmjena većeg broja propisa radi usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom oblasti zaštite potrošača i zdravlja


Intenzivan rad na realizaciji obaveza koje proizilaze iz pregovaračkog Poglavlja 28, odnosno Zaštita potrošača i zdravlja primijetan je u proteklom periodu, te će se tako nastaviti i u narednoj godini u cilju ispunjenja zadatih završnih mjerila i dostizanja evropskih standarda, ocijenio je državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador, Aleksandar Andrija Pejović, na javnoj debati o ovom pregovaračkom Poglavlju.

Predstavljajući sadržaj Poglavlja 28, Pejović je istakao da je ovo oblast koja se direktno tiče svih građana usljed čega je značaj dostizanja evropskih standarda u njoj još veći.

"U tom dijelu je istakao ulogu civilnog društva koje predstavlja most između potrošača i institucija sistema u oblasti zaštite potrošača. Kad je riječ o javnom zdravlju, iako je na svakoj pojedinačnoj državi primarna odgovornost za zdravstvenu brigu, brojna pitanja javnog zdravstva su zajednički uređena", istakao je on.

Kako je rekao, uvođenjem ispitivanja za rano otkrivanje raka dojke, raka debelog crijeva i raka grlića materice, te hitnom intervencijom odgovarajućim postupcima liječenja, sprječavaju se prerane smrti od raka i spašavaju životi.

"Evropske politike u dijelu javnog zdravlja usmjerene su i na veći stepen zaštite nepušača od pasivnog pušenja i zaštitu svakodnevnog životnog okruženja od duvanskog dima, što se postiže ograničavanjem odnosno zabranom pušenja na javnim mjestima", konstatovao je on.

Prema riječima šefice Radne grupe, Rade Marković, postignut je visok nivo usklađenosti Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda ("Sl. list CG", br. 45/2014) sa pravnom tekovinom EU, kao i da su u toku izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr. i 43/2015), kao i finalizacija Akcionog plana za poboljšanje nadzora nad zaraznim bolestima.

Do kraja godine planira se donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti ("Sl. list RCG", br. 45/2007). Takođe se planira donošenje novog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. list RCG", br. 32/2005 i "Sl. list CG", br. 14/2010, 40/2011 - dr. zakon i 30/2012), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama ("Sl. list CG", br. 74/2009), kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj inspekciji ("Sl. list CG", br. 79/2008), navjela je ona. 

Izvor: Vebsajt CdM, 20.11.2015.