Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Podnijeto preko hiljadu prijava po osnovu nepravilnosti u radu poreskih obveznika


Poreska uprava je u periodu od januara do kraja septembra 2015. godine evidentirala 1,05 hiljada prijava po osnovu nepravilnosti u radu poreskih obveznika.

U izvještaju o radu PU za devet mjeseci navodi se da je od ukupnog broja prijava putem Kol centra na besplatan broj 19707 bilo 237 prijava, a putem aplikacije Budi odgovoran.me, njih 810.

"Pozivi su se odnosili na prijavljivanje nepravilnosti u radu poreskih obveznika koje se odnose na neizdavanja fiskalnih računa, rad bez odobrenja i neprijavljivanje radnika", navodi se u izvještaju.

Ukupno postavljenih pitanja putem telefonskih poziva i datih odgovora za devet mjeseci bilo je 13,32 hiljade.

"Rezidentima je dato 13,04 hiljade odgovora, pri čemu se 7,43 hiljade odgovora odnosilo na preduzeća, dok je pojedincima dato 5,6 hiljada odgovora. Nerezidentima je dato 280 odgovora, od kojih kompanijama 120, a pojedincima 160", dodaje se u izvještaju.

Kako su rekli iz PU, postavljena pitanja i dati odgovori su se odnosili na konkretnu primjenu propisa i to Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013 i 60/2014), Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013 i 9/2015), Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012 i 61/2013) i Zakona o porezu na promet nepokretnosti ("Sl. list CG", br. 36/2013).

Pitanja su se odnosila i na registraciju 16,4 odsto, akcize 0,1 odsto i ostala pitanja iz Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) 22,3 odsto.

"U izvještajnom periodu izrečeno je 70 prekršajnih naloga, u iznosu od 170,09 hiljada eura. Takođe, pokrenuta su četiri prekršajna postupka, izrečeno pet prekršajnih prijava, kao i pet zabrana o obavljanju djelatnosti", zaključili su iz PU.

Izvor: Vebsajt CdM, 21.11.2015.