Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Fondu PIO pozitivno mišljenje DRI, jer su poslovne aktivnosti u svim materijalno značajnim aspektima, u najvećoj mjeri, usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima, koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori

23.10.2017.


Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsku i reviziju pravilnosti finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) za prošlu godinu.

U konačnom izvještaju o reviziji navodi se da je finansijskom revizijom utvrđeno da su finansijski izvještaji Fonda za prošlu godinu u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i da po svim značajnim pitanjima ne sadrže bitne materijalne greške.

"Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti u svim materijalno značajnim aspektima, u najvećoj mjeri, usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima, koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori, pa u skladu sa tim, nadležni kolegijum izražava pozitivno mišljenje", navodi se u izvještaju objavljenom na sajtu DRI.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu ("Sl. list CG", br. 79/2015 i 73/2016), ukupna sredstva za Fond PIO su planirana u iznosu od 444,27 miliona eura.

Planirana sredstva su, peusmjeravanjima, umanjena za iznos od 40,7 miliona eura, od čega u okviru Fonda PIO u iznosu od 1,56 miliona eura, a drugim potrošačkim jedinicama od 39,14 miliona eura.

"Preusmjeravanja planiranih sredstava obavljena su u skladu sa članom 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014), tako da je tekući budžet namijenjen za finansiranje potreba Fonda PIO za prošlu godinu iznosio 405,13 miliona eura", navodi se u izvještaju.

Kada su u pitanju obaveze i potraživanja, DRI je utvrdila da Fond PIO godinama obračunava, a ne uplaćuje, doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje penzionera Fondu zdravstva.

"S obzirom da se radi o dva javna fonda, koji su kao potrošačke jedinice državnog budžeta uključeni u sistem državnog trezora, potrebno je preispitati mogućnost da se dosadašnji dug riješi putem cesije u okviru konsolidacije završnog računa budžeta ili da se izmjenom zakona ukine obaveza iz člana 6, stav 1, tačka 16 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. list CG", br. 13/2007, 79/2008, 86/2009, 78/2010, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 62/2013, 8/2015 i 22/2017)", poručili su iz DRI.

DRI je dala preporuka da se za potraživanja starija od deset godina obavi njihova ispravka vrijednosti u skladu sa zakonom.

Kod kontrolisanih ostalih tekućih izdataka, revizijom nijesu utvrđene nepravilnosti.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 20.10.2017.


Naslov: Redakcija