Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore, donijete uredbe o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata, o visini naknada za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova i tehničkih uslova ,o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave

23.10.2017.


Vlada Crne Gore je 19. oktobra 2017. godine održala 45. sjednicu kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović.

U cilju efikasnije primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata("Sl. list CG", br. 64/2017) Vlada je donijela uredbe o: minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata; visini naknada za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova i tehničkih uslova; povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave. Takođe, Vlada je donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, radi usklađivanja sa izmijenama dosadašnje nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma. U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, izmjenama Uredbe je utvrđena nadležnost nove urbanističko-građevinske inspekcije u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma, umjesto tri dosadašnje inspekcije koje su se nalazile u Upravi za inspekcijske poslove.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono - razvojnom fondu Crne Gore. Osnovni razlog za izmjenu postojećeg teksta je potreba za dodatnim unapređenjem normativnih uslova za funkcionisanje Fonda, u skladu sa strateškim opredjeljenjem za dinamiziranje rasta mikro, malih i srednjih preduzeća, smanjenje nezaposlenosti, ravnomjerni regionalni razvoj, podsticanje proizvodnje orjentisane prema izvozu i smanjenja izvozne zavisnosti.

Donijeta je Uredba o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga. Ključne izmjene odnose se na centralizovanje javnih nabavki kako bi se ostvarile znatne uštede u budžetu, skratili postupci nabavki, kao i žalbeni postupci. Novim rješenjem propisano je da se za sve državne organe jednim postupkom sprovodi javna nabavka robe ili usluge, osim u određenim slučajevima koji su regulisani posebnim propisima.

Vlada je usvojila Informaciju o stanju životne sredine u Crnoj Gori u 2016. godini. Informacija je bazirana na podacima i analizama dobijenim realizacijom godišnjeg Programa monitoringa životne sredine i sadrži prikaz i ocjenu stanja životne sredine po segmentima (vazduh, klimatske promjene, vode, morski ekosistem, zemljište, upravljanje otpadom, biodiverzitet, buka, radioaktivnost u životnoj sredini i upravljanje hemikalijama). Dokumentom su utvrđene i neophodne mjere u cilju poboljšanja postojećeg stanja, definisane aktivnosti koje bi trebalo sprovesti na rješavanju identifikovanih problema i poboljšanju stanja životne sredine u Crnoj Gori, kao i nosioci predloženih aktivnosti, s rokovima njihove realizacije.

Donijeta je i Odluka o obrazovanju strukture za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Strukturu čine grupe i podgrupe, kao osnovna koordinaciona tijela zadužene za praćenje sprovođenja obaveza iz Sporazuma, kao i pripremu drugih dokumenata koji se odnose na proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u koordinaciji sa Komisijom za evropske integracije.

Vlada je odredila da potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin rukovodi radom Ministarstva kulture do izbora ministra.

Usvojena je Informacija o praktičnom obrazovanju kod poslodavaca u školskoj 2017/2018. godini. U diskusiji je naglašeno da uvođenje praktičnog obrazovanja kod poslodavaca, odnosno dualnog obrazovanja, ima za cilj da, kroz povezivanje teorije i prakse, učenicima omogući da izgrade sistem trajnih i primjenjivih znanja, potrebnih za profesionalni i lični razvoj. Novi model stručnog obrazovanja treba da omogući lakši prelazak mladih na tržište rada i da smanji rizik od nezaposlenosti učenika koji završavaju stručno obrazovanje. Radi podsticanja poslodavaca za aktivno uključivanje u dualni oblik obrazovanja učenika, izmjenama Zakona o stručnom obrazovanju predviđeno je da se iz Budžeta obezbjeđuju sredstva za naknade učenicima prvog i drugog razreda, dok su naknade u trećem razredu obaveza poslodavca. Naknada za prvi razred iznosi najmanje 10 odsto prosječne neto zarade, za drugi razred najmanje 15 odsto i najmanje 20 odsto u trećem razredu.

Vlada je usvojila Informaciju o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima iz oblasti sporta. U raspravi je istaknuto da je analizom podataka o stanju sportskih objekata, utvrđeno da je potrebno hitno investirati u ovoj oblasti, kroz radove na sanaciji i adaptaciji sportskih terena, izgradnji pomoćnih prostorija, nabavci sportskih rekvizita i opreme, rekonstrukciji i proširenju tribina i slično. U tu svrhu, shodno zaključenim ugovorima o finansiranju i sufinansiranju odabranih infrastukturnih projekata, opedijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 343.478,85 eura.

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 36". Odlukom je predviđeno dodatno planiranje dijela infrastrukturnih i servisnih sadržaja, kako bi se došlo do najcjelishodnijeg rješenja u pogledu dizajna i rasporeda infrastrukture koja će servisirati sve izgrađene i planirane sadržaje u zoni i oko zone naselja Marina u okviru projekta Luštica Bay.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 19.10.2017.


Naslov: Redakcija