Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Ojačati kapacitet Sudskog savjeta

23.09.2019.


Sudskom savjetu potrebno je jačanje kapaciteta kako bi bio u mogućnosti da u potpunosti primijeni sistem disciplinskih postupaka, a neophodno je i unaprijediti objavljivanje informacija o pristiglim žalbama, postupcima i primjenjenim sankcijama protiv sudija.

To je saopšteno na okruglom stolu "Integritet i transparentnost pravosudnog sistema u Crnoj Gori", koji je Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) organizovao u okviru ECAC projekta "Podrška donosiocima odluka u implementaciji antikorupcijskih standarda".

Projektni asistent Centra za monitoring i istraživanja (CeMI), Miljana Rakočević ukazala je da je preporuka u okviru akcionog plana rezultat višemjesečnih razgovora donosioca odluka u Crnoj Gori kao što su Sudski savjet, Vrhovni sud, Osnovni sud, Tužilaštvo, Agencija za sprečavanje korupcije i međunarodne organizacije i partnera na projektu.

Ona je ukazala da set organizacionih zakona koji su usvojeni 2015. godine predstavljaju, kako je navela, dobru podlogu za obezbjeđenje kako nezavinosti, tako i nepristrasnosti pravosuđa.

"Primjena novih zakonskih rješenja u vezi sa postupkom izbora sudija i državnih tužilaca, kao i plan za slobodne sudske i tužilačke položaje napredovanja i ocjenjivanja koji je počeo januara 2016. godine itekako je usklađen sa evropskim standardima. Međutim, primjena novih zakonskih rješenja ukazala je na određene nedostatke", ukazala je Rakočević.

Ona je rekla da ovaj nacrt navodi da postoji prostor za dalje poboljšanje kada se govori o veoma ograničenoj praksi primjene disciplinske odgovornosti, kao i Etičkog kodeksa sudija("Sl. list CG", br. 16/2014 i 24/2015).

Ona je ukazala da je indikativno što je Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru za 2019. godinu istakao isti problem i što, kako je navela, izvještaj iz prethodne godine, kao i ove, "zagovara mišljenje da je Sudskom savjetu potrebno jačanje kapaciteta kako bi bili u mogućnosti da u potpunosti implementiraju sistem disciplinskih postupaka".

Ona je ukazala da je GRECO preporuka da je potrebno dalje razviti disciplinski okvir sudije u cilju jačanje njegove objektivnosti, proporcionalnosti i efikasnosti. Kako je dodala treba objavljivati informacije o pristiglim žalbama, disciplinskim mjerama i sankcijama primjenjenim protiv sudija, uključujući moguće širenje relevantne sudske prakse, poštujući pri tome anonimnost dotičnih osoba.

Rakočević je ukazala da krajnji cilj nacrta akcionog plana predstavlja poboljšanje demokratije, vladavine zakona, kao i transparentnosti rada državnih institucija.

"Specifični ciljevi su zagovaranje i dalji razvoj saradnje NVO sektora i sudskog savjeta i unapređenje izvještaja sudskog savjeta i drugih instuticija a koje su direktno povezane sa disciplinskim postupcima", rekla je Rakočević

Rakočević je rekla da Kodeks ponašanja sudija predstavlja etička načela, uspostavljanje pravila kojih se sudije svakako moraju pridržavati.

"Stav CeMI-ja je da je popularizacija ovog instituta novim modelom prijavljivanja disciplinskih prekršaja poput anonimnosti prilikom prijavljivanja ovih kršenja može iskorijeniti eventualni strah od posljedica preduzimanja radnji protiv onih koji ne poštuju etičke principe i zakon", navela je Rakočević.

Predsjednik Upravnog odbora (UO) Centra za monitoring i istraživanja (CeMI) Zlatko Vujović podsjetio je da ta organizacija ima intenzivnu i kontinuiranu saradnju sa predstavnicima pravosudnih institucija u Crnoj Gori.

Viša saradnica za oblast vladavine prava u CEELI Institutu, Kerolajn Ekiot-Megvud, ukazala je da je cilj projekta da se ispitaju preporuke koje se odnose na borbu protiv korupcije, kao i šta bi mogle biti akcije vezane za akcioni plan.

"Korupcija je jedno od centralnih pitanja koje se tiče razvoja demokratije i svi smo svjesni toga. Sudstvo ima jedinstvenu ulogu vezano za primjenu vladavine prava i sve to može da se uradi samo kada je pošteno i kad je fer. Pravosuđe mora da ima određeno povjerenje javnosti, treba da bude transparentno, i treba se uradi sve ono što je predviđeno projektom", istakla je Eliot-Megvud.

Ona smatara da je određeni napredak postignut, a koji se odnosi na određene preporuke u oblasti integriteta pravosuđa.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 19.09.2019.


Naslov: Redakcija