Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ENERGETICI DOBIO ZELENO SVJETLO ENERGETSKE ZAJEDNICE I EVROPSKE KOMISIJE


Povodom navoda Mreže za afirmaciju nevladinog sektora da se u Predlogom zakona o energetici krše domaći zakoni, ali i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Ministartsvo ekonomije izdalo je sopštenje navodeći sledeće:

Nije tačno da je Vlada Crne Gore Predlogom zakona o energetici direktno prekršila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, kako to navode u Mreži za afrimaciju nevladinog sektora. Naprotiv, Ministarstvo ekonomije je na pomenuti tekst dobilo zeleno svjetlo i od Energetske zajednice, kao i od Evropske komisije. Takođe nije tačno da je prekršen Zakon o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 74/2009 i 57/2011) jer je Komisija za kontrolu državne pomoći dala pozitivno mišljenje nakon usvajanja njihovih sugestija na pomenuti tekst.

Nije tačna ni tvrdnja da se Predlogom zakona uvodi čitav niz odredbi kojima se omogućavaju "subvencije za firme koje grade objekte iz obnovljivih izvora". Ni u jednom članu zakona, ni važećeg Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015) kao ni u Predloga zakona, ne pominju se "subvencije za firme". Dakle, takva formulacija ne postoji.

Što se tiče podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, poput povlašćene cijene struje, njenog obaveznog otkupa, preko finansijskog oslobađanja od balansne odgovornosti, pa sve do otkupa izgrađene energetske infrastrukture, podsjećamo da ove odredbe nisu novina u predloženom tekstu, već postoje u važećem Zakonu o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015) i uvedene su još 2010. godine, u skladu sa Direktivom EU 2009/28 o promociji korištenja energije iz obnovljivih izvora. Dakle, radi se o podsticajima koje primjenjuju zemlje EU, kao i zemlje članice Energetske zajednice.

Nije tačan ni navod da je Predlogom zakona predviđen obavezni otkup struje iz obnovljivih izvora po podsticajnoj cijeni od strane Elektroprivrede. I važećim Zakonom o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015) kao i Predlogom zakona je predviđeno da taj otkup vrši Crnogorski operator tržišta električne energije.

Takođe nije tačno da se Predlogom zakona o energetici proizvodnja energije iz obnovljivih izvora proglašava javnim interesom, već je od javnog interesa ostvarivanje obaveznog udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije, a u skladu sa obavezama preuzetim potvrđenim međunarodnim ugovorom, odnosno Sporazumom o formiranju Energetske zajednice, čiji je Crna Gora član.

Na kraju saopštenja navodi se da će Ministarstvo ekonomije o svemu obavijestiti Sekretarijat Energetske zajednice. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 22.09.2015.