Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O MEDIJIMA I O NACIONALNOM JAVNOM EMITERU: Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao predloge zakona

23.07.2020.


Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je podržao Predlog zakona o medijima i Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru –RTCG, koje podnijela Vlada Crne Gore.

"Zakon o medijima koji je pred vama čini iskorak u oblasti medijskih sloboda u demokratskom društvu, i kao takav sadrži kapitalne institute koji se po prvi put zakonski predviđaju", ukazao je na sjednici Odbora ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Napomenuo je da je izrada Zakona o medijima bazirana na opredjeljenju Vlade Crne Gore za usklađivanjem medijskog zakonodavstva sa najvišim standardima demokratskog društva, utemeljenih u principima transparentnosti i inkluzivnosti procesa izrade.

Ministar Bogdanović podsjetio je da je ovaj Predlog zakona proizvod rada široke multiresorske radne grupe, saradnje sa kvalifikovanim međunarodnim ekspertima Savjeta Evrope, Evropske komisije i OEBS-a, kao i široke javne rasprave.Dodao je da je, u cilju potpune harmonizacije sa standardima i najboljim komparativnim praksama po prvi put, na zahtjev Crne Gore, Predlog zakona o medijima bio predmet šest monitoring ekspertiza Savjeta Evrope i Evropske komisije u svim fazama izrade teksta, te da je usklađen sa svim preporukama i sugestijama eksperata.

"Zakonom se uređuju osnovni principi slobode medija, slobode izražavanja, slobodnog osnivanja medija, javnosti medijskog vlasništva i transparentnosti oglašavanja u medijima, zaštite medijskog pluralizma, prava, obaveze i odgovornosti u informisanju, zaštita posebnih prava, zaštita izvora informacija, pravo na odgovor i ispravku, čuvanje i pravo uvida u medijski zapis i druga pitanja od značaja za rad medija", naglasio je ministar Bogdanović.

Tokom izuzetno konstruktivne rasprave je iskazana spremnost da se izađe u susret sugestijama i predlozima civilnog sektora, a sve u cilju dodatnog unapređenja medijske scene u Crnoj Gori, kroz snaženje mehanizama institucionalnog unapređenja i održivosti medijskog ambijenta na principima slobode izražavanja i koncepta institucionalne nezavisnosti regulacije i samoregulacije medijske industrije.

Kada je riječ o Predlogu zakona o RTCG, ministar Bogdanović je na sjednici Odbora ocijenio da se ovim aktom dodatno snaže mehanizmi političke i institucionalne nezavisnosti javne radiodifuzije.

"Predlogom zakona o RTCG dodatno se preciziraju, odnosno snaže pitanja konflikta interesa članova Savjeta RTCG, kriterija za člana Savjeta RTCG, po kojem broj nominacija neće biti odlučujući za članstvo u Savjetu RTCG, kao i norme koje se tiču perioda u kojem politički funkcioneri, poslanici i odbornici ne mogu biti birani za članove Savjeta RTCG, te nemogućnost kolektivnog razrješenja Savjeta", saopštio je ministar Bogdanović.

Napomenuo je da je bazičnu osnovu u izradi Predloga zakona predstavljala JUFREX Analiza medijskog sektora Crne Gore koju jesproveo Savjet Evrope. Sve njihove preporuke, kako je naglasio, involvirane su u tekst Predloga zakona, koji je proizvod rada multiresorske radne grupe predstavnika Vlade, predstavnika RTCG, nevladinog sektora, univerziteta, regulatora za oblast elektronskih medija, kao i internog međunarodnog eksperta, te široke javne rasprave.

"Takođe, Predlog zakona, koji je na zahtjev Ministarstva kulture, odnosno Vlade Crne Gore, po prvi put u svojoj normativnoj evoluciji bio predmet tri monitoring ekspertize Savjeta Evrope i Evropske komisije, ocijenjen je kao,,u potpunosti usaglašen sa standardima Savjeta Evrope", odnosno da,,ne zahtijeva dodatne izmjene", napomenuo je ministar Bogdanović.

Tokom sjednice i po pitanju ovog zakona razmotreni su predlozi javnog sektora i iskazana spremnost na korigovanje određenih odredbi kako bi Zakon o RTCG bio regulisan na najbolji mogući način i kroz normativne pretpostavke za institucionalno, politički i finansijski nezavisan javni servis utemeljen na principima Savjeta Evrope.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo kulture, 21.07.2020.


Naslov: Redakcija