Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODLUKA O IZBORU PREDSTAVNIKA NVO ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Na osnovu Člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG" br. 7/2012), ministar saobraćaja i pomorstva doneo je Odluku o izboru predstavnika NVO za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Za člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona izabran je Milenko Vojičić.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, 20.06.2016.