Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADINA KOMISIJA ZA ŽALBE: Tokom 2017. godine 753 predmeta

23.04.2018.


Vladina Komisija za žalbe prošle godine je imala 753 predmeta, a državni službenici najviše su žalili na dispilinske mjere, odluke o izboru kandidata i rješenja o raspoređivanju, navodi se u Izvještaju o radu Komisije za prošlu godinu.

Komisija je razmotrila 710 predmeta, od kojih je 75 po presudama Upravnog suda i odlučila u zakonskom roku, dok su 43 ostala neriješena.

"I to tri predmeta koja su se nalazila na postupanju kod prvostepenih organa, a u radu kod Komisije ostalo 40, s obzirom da se čekalo na kompletiranju istih, zbog nedostatka potrebnih spisa neophodnih za odlučivanje", piše u Izvještaju.

U 337 predmeta žalba izjavljena na prvostepeno rješenje je usvojena, dok je u 320 predmeta Komisija rješenjem odbila žalbu.

U osam predmeta žalba je odbačena, u 33 je postupak obustavljen, dok je u 12 predmeta Komisija donijela dopunsko rješenje i usvojila zahtjev za priznanje troškova u upravnom postupku.

Najviše su se žalili službanici Ministarstva unutrašnjih poslova, uprava policije i carine, Osnovnog i Suda za prekršaje.

Struktura predmeta u radu Komisije pokazuje da je najviše predmeta kod Komisije formirano po žalbama na rješenja donesena u disciplinskom postupku, 100, zatim na odluke o izboru kandidata i rješenje o raspoređivanju po 97.

"Visok procenat poništenih prvostepenih rješenja u izvještajnom periodu ukazuje na potrebu kontinuiranog obučavanja službenika koji vode upravni postupak i pripremaju prvostepena rješenja i preduzimanja drugih aktivnosti na jačanju administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti", navodi se u Izvještaju.

Kako se dodaje, na značaj i potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u toj oblasti, pored procenta usvojenih žalbi, potrebno je ukazati i s obzirom na propuste prvostepenih organa, koji su najčešće proceduralne prirode.

"Ovo naročito ističemo sa aspekta troškova postupka u slučajevima usvajanja žalbe i poništavanja prvostepenih rješenja, koji po jednom predmetu iznose oko 400 EUR, a o čemu je, u skladu sa presudama Upravnog suda, Komisija za žalbe obavezna da odluči", kaže se u Izvještaju.

Komisija je konstatovala da su prvostepeni organi spremni da postupe po njenim rješenjima, odnosno po nalozima Upravnog suda.

"Komisija za žalbe je u izvještajnom periodu u sedam predmeta podnijela inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora i informisana da su subjekti otklonili nadzorom utvrđene nepravilnosti", navodi se u Izvještaju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 21.04.2018.


Naslov: Redakcija